IActionConstraintProvider.Order Özellik

Tanım

Sağlayıcıların yürütülme sırasını belirlemek için Order değerini alır. Sağlayıcılar, özelliğin artan sayısal değerinde yürütülür Order .

public:
 property int Order { int get(); };
public int Order { get; }
member this.Order : int
Public ReadOnly Property Order As Integer

Özellik Değeri

Int32

Açıklamalar

Sağlayıcılar, özelliğin artan sıralaması tarafından belirlenen bir sıralamada yürütülür Order . Düşük sayısal değeri olan bir sağlayıcı, Order OnProvidersExecuting(ActionConstraintProviderContext) daha yüksek bir sayısal değeri olan bir sağlayıcının önüne çağırılır Order . OnProvidersExecuted(ActionConstraintProviderContext)Yöntemi, tüm çağrılarından sonra ters sıralamada çağrılır OnProvidersExecuting(ActionConstraintProviderContext) . Düşük sayısal değeri olan bir sağlayıcının yöntemi, Order OnProvidersExecuted(ActionConstraintProviderContext) daha yüksek bir değeri olan bir sağlayıcının öğesinden sonra çağırılır Order .

İki sağlayıcı aynı sayısal değere sahip ise Order , göreli yürütme sırası tanımsızdır.

Şunlara uygulanır