IControllerFactory.ReleaseControllerAsync(ControllerContext, Object) Yöntem

Tanım

Denetleyici örneğini zaman uyumsuz olarak serbest bırakma.

public virtual System.Threading.Tasks.ValueTask ReleaseControllerAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ControllerContext context, object controller);
abstract member ReleaseControllerAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ControllerContext * obj -> System.Threading.Tasks.ValueTask
override this.ReleaseControllerAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ControllerContext * obj -> System.Threading.Tasks.ValueTask
Public Overridable Function ReleaseControllerAsync (context As ControllerContext, controller As Object) As ValueTask

Parametreler

context
ControllerContext

ControllerContext yürütme eylemi için.

controller
Object

Denetleyici.

Döndürülenler

ValueTask

Şunlara uygulanır