IAttributeAdapter.GetErrorMessage(ModelValidationContextBase) Yöntem

Tanım

Hata iletisini alır.

public:
 System::String ^ GetErrorMessage(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Validation::ModelValidationContextBase ^ validationContext);
public string GetErrorMessage (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.ModelValidationContextBase validationContext);
abstract member GetErrorMessage : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.ModelValidationContextBase -> string
Public Function GetErrorMessage (validationContext As ModelValidationContextBase) As String

Parametreler

validationContext
ModelValidationContextBase

İleti oluşturmada kullanmak için bağlam.

Döndürülenler

String

Yerelleştirilmiş hata iletisi.

Şunlara uygulanır