FileStreamResult.ExecuteResultAsync(ActionContext) Yöntem

Tanım

Eylem yönteminin sonuç işlemi zaman uyumsuz olarak yürütülür. Bu yöntem, bir eylem yönteminin sonucu işlemesi için MVC tarafından çağrılır. Bu yöntemin varsayılan uygulaması yöntemini ExecuteResult(ActionContext) çağırarak tamamlanmış bir görev döndürür.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ ExecuteResultAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionContext ^ context);
public override System.Threading.Tasks.Task ExecuteResultAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext context);
override this.ExecuteResultAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overrides Function ExecuteResultAsync (context As ActionContext) As Task

Parametreler

context
ActionContext

Sonucun yürütül olduğu bağlam. Bağlam bilgileri, yürütülen eylem ve istek bilgileri hakkında bilgi içerir.

Döndürülenler

Task

Zaman uyumsuz yürütme işlemi temsil eden bir görev.

Şunlara uygulanır