FileStreamResult.ExecuteResultAsync(ActionContext) Yöntem

Tanım

Eylem yönteminin sonuç işlemini zaman uyumsuz olarak yürütür. Bu yöntem, bir eylem yönteminin sonucunu işlemek için MVC tarafından çağırılır. Bu yöntemin varsayılan uygulanması ExecuteResult(ActionContext) yöntemini çağırır ve tamamlanmış bir görevi döndürür.

public:
 override System::Threading::Tasks::Task ^ ExecuteResultAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionContext ^ context);
public override System.Threading.Tasks.Task ExecuteResultAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext context);
override this.ExecuteResultAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overrides Function ExecuteResultAsync (context As ActionContext) As Task

Parametreler

context
ActionContext

Sonucun yürütüldüğü bağlam. Bağlam bilgileri, yürütülen eylem ve bilgi isteme hakkında bilgiler içerir.

Döndürülenler

Task

Zaman uyumsuz yürütme işlemini temsil eden bir görev.

Şunlara uygulanır