ModelBinderFactory Sınıf

Tanım

Örnekler için bir fabrika IModelBinder .

public ref class ModelBinderFactory : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::IModelBinderFactory
public class ModelBinderFactory : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.IModelBinderFactory
type ModelBinderFactory = class
    interface IModelBinderFactory
Public Class ModelBinderFactory
Implements IModelBinderFactory
Devralma
ModelBinderFactory
Uygulamalar

Oluşturucular

ModelBinderFactory(IModelMetadataProvider, IOptions<MvcOptions>)
Kullanımdan kalktı.

Bu Oluşturucu artık kullanılmıyor ve gelecek bir sürümde kaldırılacak. Önerilen alternatif de bir olan aşırı yüktür IServiceProvider .

Yeni bir ModelBinderFactory oluşturur.

ModelBinderFactory(IModelMetadataProvider, IOptions<MvcOptions>, IServiceProvider)

Yeni bir ModelBinderFactory oluşturur.

Yöntemler

CreateBinder(ModelBinderFactoryContext)

Yeni bir IModelBinder oluşturur.

Şunlara uygulanır