ModelStateDictionary.KeyEnumerable Yapı

Tanım

IEnumerable<T>İçindeki anahtarlar için A ModelStateDictionary .

public: value class ModelStateDictionary::KeyEnumerable : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^>
public struct ModelStateDictionary.KeyEnumerable : System.Collections.Generic.IEnumerable<string>
type ModelStateDictionary.KeyEnumerable = struct
    interface seq<string>
    interface IEnumerable
Public Structure ModelStateDictionary.KeyEnumerable
Implements IEnumerable(Of String)
Devralma
ModelStateDictionary.KeyEnumerable
Uygulamalar

Oluşturucular

ModelStateDictionary.KeyEnumerable(ModelStateDictionary)

Yeni bir örneğini başlatır ModelStateDictionary.KeyEnumerable .

Yöntemler

GetEnumerator()

Belirtik Arabirim Kullanımları

IEnumerable.GetEnumerator()
IEnumerable<String>.GetEnumerator()

Şunlara uygulanır