OwinEnvironmentFeature Sınıf

Tanım

Varsayılan IOwinEnvironmentFeature uygulaması.

public ref class OwinEnvironmentFeature : Microsoft::AspNetCore::Owin::IOwinEnvironmentFeature
public class OwinEnvironmentFeature : Microsoft.AspNetCore.Owin.IOwinEnvironmentFeature
type OwinEnvironmentFeature = class
    interface IOwinEnvironmentFeature
Public Class OwinEnvironmentFeature
Implements IOwinEnvironmentFeature
Devralma
OwinEnvironmentFeature
Uygulamalar

Oluşturucular

OwinEnvironmentFeature()

Özellikler

Environment

Ortam değerlerini alır veya ayarlar.

Şunlara uygulanır