OwinFeatureCollection.IsReadOnly Özellik

Tanım

Koleksiyonun değiştiril olup olana bir şey olduğunu gösterir.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

Uygulamalar

Şunlara uygulanır