EntityTagHeaderValue.Equals(Object) Yöntem

Tanım

Eşitlik için bir başkasına göz atın EntityTagHeaderValue . Bu eşitlik denetimi, RFC belirtimlerinde iki değerin eşleşip eşleşmediği tespit etmek için kullanılmamalıdır ( https://tools.ietf.org/html/rfc7232#section-2.3.2) .

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
public override bool Equals (object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametreler

obj
Object

Eşitlik için denetlenecek diğer değer.

Döndürülenler

Boolean

İki değerin kuvveti ve etiketi eşleşiyorsa true , diğer değer null ise , bir EntityTagHeaderValue veya iki değer arasında bir kuvvet veya etiket uyumsuzluğu varsa false.

Şunlara uygulanır