VisualBasicValue<TResult>.CanConvertToString(IValueSerializerContext) Yöntem

Tanım

' In VisualBasicValue<TResult> bir öğesine dönüştürülüp dönüştürülebileceğini belirler String .Determines whether the VisualBasicValue<TResult> can be converted into a String.

public:
 virtual bool CanConvertToString(System::Windows::Markup::IValueSerializerContext ^ context);
public bool CanConvertToString (System.Windows.Markup.IValueSerializerContext context);
abstract member CanConvertToString : System.Windows.Markup.IValueSerializerContext -> bool
override this.CanConvertToString : System.Windows.Markup.IValueSerializerContext -> bool
Public Function CanConvertToString (context As IValueSerializerContext) As Boolean

Parametreler

context
IValueSerializerContext

Dönüştürme için kullanılan bağlam bilgileri.The context information that is used for conversion.

Döndürülenler

Boolean

trueVisualBasicValue<TResult>bir dizeye dönüştürülebiliyorsanız, aksi durumda, false .true if the VisualBasicValue<TResult> can be converted into a string; otherwise, false.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu yöntem her zaman döndürülür true .This method always returns true.

Şunlara uygulanır