Attribute._Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32) Yöntem

Tanım

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).

 virtual void System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pcTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_Attribute::GetTypeInfoCount;
void _Attribute.GetTypeInfoCount (out uint pcTInfo);
abstract member System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfoCount : uint32 -> unit
Sub GetTypeInfoCount (ByRef pcTInfo As UInteger) Implements _Attribute.GetTypeInfoCount

Parametreler

pcTInfo
UInt32

Bu yöntem döndürdüğünde, nesnesi tarafından sağlanan tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alan bir konuma işaret eder.

Uygulamalar

Özel durumlar

COM IDispatch arabirimi kullanılarak geç bağlanan erişim desteklenmez.

Açıklamalar

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. IDispatch::GetTypeInfoCount.

Şunlara uygulanır