Dictionary<TKey,TValue>.Clear Yöntem

Tanım

İçindeki tüm anahtarları ve değerleri kaldırır Dictionary<TKey,TValue> .Removes all keys and values from the Dictionary<TKey,TValue>.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Uygulamalar

Açıklamalar

CountÖzelliği 0 olarak ayarlanır ve koleksiyonun öğelerinden diğer nesnelere yapılan başvurular da yayımlanır.The Count property is set to 0, and references to other objects from elements of the collection are also released. Kapasite değişmeden kalır.The capacity remains unchanged.

Bu yöntem n , sözlüğün kapasitesi olan bir O () işlemidir n .This method is an O(n) operation, where n is the capacity of the dictionary.

Yalnızca .NET Core 3.0 +: Bu yöntem değiştirici, örnek üzerinde etkin Numaralandırıcılar geçersiz kılınmadan güvenli bir şekilde çağrılabilir Dictionary<TKey,TValue> ..NET Core 3.0+ only: this mutating method may be safely called without invalidating active enumerators on the Dictionary<TKey,TValue> instance. Bu, iş parçacığı güvenliğini göstermez.This does not imply thread safety.

Şunlara uygulanır