ImmutableSortedSet<T>.Builder.Clear Yöntem

Tanım

Tüm öğeleri bu kümeden kaldırır.Removes all elements from this set.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Uygulamalar

Şunlara uygulanır