ImmutableSortedSet.CreateRange Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

CreateRange<T>(IEnumerable<T>)

Belirtilen öğeleri içeren yeni bir sabit koleksiyon oluşturur.Creates a new immutable collection that contains the specified items.

CreateRange<T>(IComparer<T>, IEnumerable<T>)

Belirtilen öğeleri içeren yeni bir sabit koleksiyon oluşturur.Creates a new immutable collection that contains the specified items.

CreateRange<T>(IEnumerable<T>)

Belirtilen öğeleri içeren yeni bir sabit koleksiyon oluşturur.Creates a new immutable collection that contains the specified items.

public:
generic <typename T>
 static System::Collections::Immutable::ImmutableSortedSet<T> ^ CreateRange(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ items);
public static System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T> CreateRange<T> (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> items);
static member CreateRange : seq<'T> -> System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<'T>
Public Function CreateRange(Of T) (items As IEnumerable(Of T)) As ImmutableSortedSet(Of T)

Tür Parametreleri

T

Koleksiyon tarafından depolanan öğelerin türü.The type of items stored by the collection.

Parametreler

items
IEnumerable<T>

Sabit değerinden önce olan kümesine eklenecek öğeler.The items to add to the set with before it's immutable.

Döndürülenler

ImmutableSortedSet<T>

Belirtilen öğeleri içeren yeni sabit küme.The new immutable set that contains the specified items.

Şunlara uygulanır

CreateRange<T>(IComparer<T>, IEnumerable<T>)

Belirtilen öğeleri içeren yeni bir sabit koleksiyon oluşturur.Creates a new immutable collection that contains the specified items.

public:
generic <typename T>
 static System::Collections::Immutable::ImmutableSortedSet<T> ^ CreateRange(System::Collections::Generic::IComparer<T> ^ comparer, System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ items);
public static System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T> CreateRange<T> (System.Collections.Generic.IComparer<T> comparer, System.Collections.Generic.IEnumerable<T> items);
public static System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<T> CreateRange<T> (System.Collections.Generic.IComparer<T>? comparer, System.Collections.Generic.IEnumerable<T> items);
static member CreateRange : System.Collections.Generic.IComparer<'T> * seq<'T> -> System.Collections.Immutable.ImmutableSortedSet<'T>
Public Function CreateRange(Of T) (comparer As IComparer(Of T), items As IEnumerable(Of T)) As ImmutableSortedSet(Of T)

Tür Parametreleri

T

Koleksiyon tarafından depolanan öğelerin türü.The type of items stored by the collection.

Parametreler

comparer
IComparer<T>

Bu küme içindeki öğeleri karşılaştırmak için kullanılacak karşılaştırıcı.The comparer to use to compare elements in this set.

items
IEnumerable<T>

Sabit değerinden önce kümesine eklenecek öğeler.The items to add to the set before it's immutable.

Döndürülenler

ImmutableSortedSet<T>

Belirtilen öğeleri içeren yeni sabit küme.The new immutable set that contains the specified items.

Şunlara uygulanır