ListSortDescriptionCollection.Count Özellik

Tanım

Topluluktaki öğe sayısını alır.Gets the number of items in the collection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

Int32

Topluluktaki öğe sayısı.The number of items in the collection.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır