ListSortDescriptionCollection.IList.Clear Yöntem

Tanım

Tüm öğeleri koleksiyondan kaldırır.Removes all items from the collection.

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
abstract member System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IList.Clear

Uygulamalar

Özel durumlar

Her durumda.In all cases.

Açıklamalar

ListSortDescriptionCollectionSınıfı System.Collections.IList arabirimini uyguladığından, bir IList.Clear yöntemi olmalıdır.Because the ListSortDescriptionCollection class implements the System.Collections.IList interface, it must have a IList.Clear method. Ancak, ListSortDescriptionCollection sınıfı salt okunurdur bir koleksiyonu temsil ettiğinden, koleksiyondan öğe silme işlemi geçersiz bir işlemdir.However, because the ListSortDescriptionCollection class represents a read-only collection, clearing items from the collection is an invalid operation.

Şunlara uygulanır