MarshalByValueComponent.Disposed Olay

Tanım

Bileşendeki olayı dinlemek için bir olay işleyicisi ekler Disposed .Adds an event handler to listen to the Disposed event on the component.

public:
 virtual event EventHandler ^ Disposed;
public event EventHandler Disposed;
member this.Disposed : EventHandler 
Public Custom Event Disposed As EventHandler 

Olay Türü

EventHandler

Uygulamalar

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.