ConfigurationElement.CurrentConfiguration Özellik

Tanım

ConfigurationGeçerli örneğinin ait olduğu yapılandırma hiyerarşisini temsil eden en üst düzey örneğe bir başvuru alır ConfigurationElement .Gets a reference to the top-level Configuration instance that represents the configuration hierarchy that the current ConfigurationElement instance belongs to.

public:
 property System::Configuration::Configuration ^ CurrentConfiguration { System::Configuration::Configuration ^ get(); };
public System.Configuration.Configuration CurrentConfiguration { get; }
member this.CurrentConfiguration : System.Configuration.Configuration
Public ReadOnly Property CurrentConfiguration As Configuration

Özellik Değeri

Configuration

ConfigurationGeçerli örneğinin ait olduğu en üst düzey örnek ConfigurationElement .The top-level Configuration instance that the current ConfigurationElement instance belongs to.

Açıklamalar

CurrentConfigurationÖzelliği, hangi sürümünün hedeflenmiş olduğunu belirlemeyi kolaylaştırır .NET Framework.NET Framework .The CurrentConfiguration property makes it easy to determine which version of the .NET Framework.NET Framework is targeted. TargetFrameworkEn üst düzey Configuration örnek özelliği hedeflenen Framework sürümünü belirtir.The TargetFramework property of the top-level Configuration instance indicates the targeted framework version.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.