ConfigurationElement.Properties Özellik

Tanım

Özellik koleksiyonunu alır.Gets the collection of properties.

protected:
 virtual property System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ Properties { System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ get(); };
protected public:
 virtual property System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ Properties { System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ get(); };
protected virtual System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection Properties { get; }
protected internal virtual System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection Properties { get; }
member this.Properties : System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection
Protected Overridable ReadOnly Property Properties As ConfigurationPropertyCollection
Protected Friend Overridable ReadOnly Property Properties As ConfigurationPropertyCollection

Özellik Değeri

ConfigurationPropertyCollection

ConfigurationPropertyCollectionÖğesi için Özellikler.The ConfigurationPropertyCollection of properties for the element.

Örnekler

Özelliğinin nasıl kullanılacağını gösteren bir örnek için Properties , ConfigurationProperty sınıfına bakın.For an example that shows how to use the Properties property, refer to the ConfigurationProperty class.

Açıklamalar

PropertiesÖzellik paketi olarak da bilinen özelliği, öğesi için uygulanan tüm özellikleri (öznitelikler) içerir.The Properties property, also called the property bag, contains all the properties (attributes) that apply to the element.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.