ConfigurationElement.SerializeToXmlElement(XmlWriter, String) Yöntem

Tanım

Bu yapılandırma öğesinin dış etiketlerini, türetilmiş bir sınıfta uygulandığında yapılandırma dosyasına yazar.Writes the outer tags of this configuration element to the configuration file when implemented in a derived class.

protected:
 virtual bool SerializeToXmlElement(System::Xml::XmlWriter ^ writer, System::String ^ elementName);
protected public:
 virtual bool SerializeToXmlElement(System::Xml::XmlWriter ^ writer, System::String ^ elementName);
protected virtual bool SerializeToXmlElement (System.Xml.XmlWriter writer, string elementName);
protected internal virtual bool SerializeToXmlElement (System.Xml.XmlWriter writer, string elementName);
abstract member SerializeToXmlElement : System.Xml.XmlWriter * string -> bool
override this.SerializeToXmlElement : System.Xml.XmlWriter * string -> bool
Protected Overridable Function SerializeToXmlElement (writer As XmlWriter, elementName As String) As Boolean
Protected Friend Overridable Function SerializeToXmlElement (writer As XmlWriter, elementName As String) As Boolean

Parametreler

writer
XmlWriter

XmlWriterYapılandırma dosyasına yazar.The XmlWriter that writes to the configuration file.

elementName
String

Yazılacak öğesinin adı ConfigurationElement .The name of the ConfigurationElement to be written.

Döndürülenler

Boolean

trueyazma başarılı olduysa; Aksi takdirde, false .true if writing was successful; otherwise, false.

Özel durumlar

Öğesinde birden çok alt öğe vardır.The element has multiple child elements.

Açıklamalar

SerializeToXmlElementYöntemi, Unmerge serileştirme sırasında yöntemine çağrıdan sonra çağrılır.The SerializeToXmlElement method is called after the call to the Unmerge method during serialization. SerializeToXmlElementYöntemi, öğesinin başlangıç ve bitiş etiketleri arasına yapılandırma öğesinin içeriğini yazar.The SerializeToXmlElement method writes out the contents of the configuration element between the beginning and ending tags of the element. SerializeToXmlElementÖzel bir serileştirme yöntemi sağlamak için geçersiz kılın.Override SerializeToXmlElement to provide a custom serialization method.

Şunlara uygulanır