ConfigurationPropertyCollection.Clear Yöntem

Tanım

Tüm yapılandırma özelliği nesnelerini koleksiyondan kaldırır.Removes all configuration property objects from the collection.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Örnekler

Aşağıdaki örnek yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir Clear .The following example shows how to use the Clear method.

Aşağıdaki örnek, yukarıdaki yönteminin nasıl çağrılacağını ve değişikliklerin yapılandırma dosyasına nasıl kaydedileceğini gösterir.The following example shows how to call the above method and save the changes to the configuration file.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.