DataRowCollection.CopyTo Yöntem

Tanım

DataRowBelirtilen hedef dizi dizininden başlayarak, koleksiyondaki tüm nesneleri belirtilen diziye kopyalar.Copies all the DataRow objects from the collection into the given array, starting at the given destination array index.

Aşırı Yüklemeler

CopyTo(Array, Int32)

DataRowBelirtilen hedef dizi dizininden başlayarak, koleksiyondaki tüm nesneleri belirtilen diziye kopyalar.Copies all the DataRow objects from the collection into the given array, starting at the given destination array index.

CopyTo(DataRow[], Int32)

DataRowBelirtilen hedef dizi dizininden başlayarak, koleksiyondaki tüm nesneleri belirtilen diziye kopyalar.Copies all the DataRow objects from the collection into the given array, starting at the given destination array index.

CopyTo(Array, Int32)

DataRowBelirtilen hedef dizi dizininden başlayarak, koleksiyondaki tüm nesneleri belirtilen diziye kopyalar.Copies all the DataRow objects from the collection into the given array, starting at the given destination array index.

public:
 override void CopyTo(Array ^ ar, int index);
public override void CopyTo (Array ar, int index);
override this.CopyTo : Array * int -> unit
Public Overrides Sub CopyTo (ar As Array, index As Integer)

Parametreler

ar
Array

Öğesinden kopyalanmış öğelerin hedefi olan tek boyutlu dizi DataRowCollection .The one-dimensional array that is the destination of the elements copied from the DataRowCollection. Dizinin sıfır tabanlı dizinlemeye sahip olması gerekir.The array must have zero-based indexing.

index
Int32

Dizide kopyalamanın başlayacağı sıfır tabanlı dizin.The zero-based index in the array at which copying begins.

Şunlara uygulanır

CopyTo(DataRow[], Int32)

DataRowBelirtilen hedef dizi dizininden başlayarak, koleksiyondaki tüm nesneleri belirtilen diziye kopyalar.Copies all the DataRow objects from the collection into the given array, starting at the given destination array index.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::Data::DataRow ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Data.DataRow[] array, int index);
override this.CopyTo : System.Data.DataRow[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As DataRow(), index As Integer)

Parametreler

array
DataRow[]

Öğesinden kopyalanmış öğelerin hedefi olan tek boyutlu dizi DataRowCollection .The one-dimensional array that is the destination of the elements copied from the DataRowCollection. Dizinin sıfır tabanlı dizinlemeye sahip olması gerekir.The array must have zero-based indexing.

index
Int32

Dizide kopyalamanın başlayacağı sıfır tabanlı dizin.The zero-based index in the array at which copying begins.

Şunlara uygulanır