DataTable.BeginInit Yöntem

Tanım

Bir DataTable form üzerinde kullanılan veya başka bir bileşen tarafından kullanılan bir için başlatmayı başlatır.Begins the initialization of a DataTable that is used on a form or used by another component. Başlatma, çalışma zamanında olur.The initialization occurs at run time.

public:
 virtual void BeginInit();
public virtual void BeginInit ();
public void BeginInit ();
abstract member BeginInit : unit -> unit
override this.BeginInit : unit -> unit
Public Overridable Sub BeginInit ()
Public Sub BeginInit ()

Uygulamalar

Açıklamalar

Visual Studio .NET tasarım ortamı, bir formda kullanılan veya başka bir bileşen tarafından kullanılan bir bileşenin başlatılmasını başlatmak için bu yöntemi kullanır.The Visual Studio .NET design environment uses this method to start the initialization of a component that is used on a form or used by another component. EndInitYöntemi başlatmayı sonlandırır.The EndInit method ends the initialization. BeginInitVe yöntemlerinin kullanılması, EndInit denetimin tam olarak başlatılmadan önce kullanılmasını önler.Using the BeginInit and EndInit methods prevents the control from being used before it is fully initialized.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.