DataTable.OnTableClearing(DataTableClearEventArgs) Yöntem

Tanım

Olayını oluşturur TableClearing .Raises the TableClearing event.

protected:
 virtual void OnTableClearing(System::Data::DataTableClearEventArgs ^ e);
protected virtual void OnTableClearing (System.Data.DataTableClearEventArgs e);
abstract member OnTableClearing : System.Data.DataTableClearEventArgs -> unit
override this.OnTableClearing : System.Data.DataTableClearEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnTableClearing (e As DataTableClearEventArgs)

Parametreler

e
DataTableClearEventArgs

DataTableClearEventArgsOlay verilerini içeren bir.A DataTableClearEventArgs that contains the event data.

Açıklamalar

TableClearingİşlemin işlenmesi başlamadan önce harekete geçirilen olayı başlatır Clear .Raises the TableClearing event, which is fired before processing of the Clear operation begins.

Olay bildirmek, bir temsilci yoluyla olay işleyicisini çağırır.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Genel bakış için bkz. olayları işleme veoluşturma.For an overview, see Handling and Raising Events.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.