SqlClientMetaDataCollectionNames.Users Alan

Tanım

Kullanıcı koleksiyonunu temsil eden GetSchema yöntemiyle birlikte kullanmak için bir sabit.A constant for use with the GetSchema method that represents the Users collection.

public: static initonly System::String ^ Users;
public static readonly string Users;
 staticval mutable Users : string
Public Shared ReadOnly Users As String 

Alan Değeri

String

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.