SqlCommand.Clone Yöntem

Tanım

SqlCommandGeçerli örneğin bir kopyası olan yeni bir nesne oluşturur.Creates a new SqlCommand object that is a copy of the current instance.

public:
 System::Data::SqlClient::SqlCommand ^ Clone();
public System.Data.SqlClient.SqlCommand Clone ();
member this.Clone : unit -> System.Data.SqlClient.SqlCommand
Public Function Clone () As SqlCommand

Döndürülenler

SqlCommand

SqlCommandBu örneğin bir kopyası olan yeni bir nesne.A new SqlCommand object that is a copy of this instance.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.