DBNull.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Yöntem

Tanım

Önemli

Bu API, CLS uyumlu değildir.

Bu dönüşüm desteklenmiyor.This conversion is not supported. Bu dönüştürmeyi yapma girişimi bir oluşturur InvalidCastException .Attempting to make this conversion throws an InvalidCastException.

 virtual System::UInt64 System.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt64;
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
override this.System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
override this.System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong Implements IConvertible.ToUInt64

Parametreler

provider
IFormatProvider

Arabirimini uygulayan bir nesne IFormatProvider .An object that implements the IFormatProvider interface. (Bu parametre kullanılmaz; belirtin null .)(This parameter is not used; specify null.)

Döndürülenler

UInt64

Yok.None. Bu üye için dönüş değeri kullanılmaz.The return value for this member is not used.

Uygulamalar

Öznitelikler

Özel durumlar

Bu dönüştürme tür için desteklenmiyor DBNull .This conversion is not supported for the DBNull type.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.