Decimal.UnaryPlus(Decimal) Operatör

Tanım

Decimal işlenenin değerini döndürür (işlenenin işareti değiştirilmez).Returns the value of the Decimal operand (the sign of the operand is unchanged).

public:
 static System::Decimal operator +(System::Decimal d);
public static decimal operator + (decimal d);
static member ( ~+ ) : decimal -> decimal
Public Shared Operator + (d As Decimal) As Decimal

Parametreler

d
Decimal

Döndürülecek işlenen.The operand to return.

Döndürülenler

Decimal

dişlenenin değeri.The value of the operand, d.

Açıklamalar

UnaryPlus yöntemi, Decimal değerleri için birli pozitif işlecin işlemini tanımlar.The UnaryPlus method defines the operation of the unary positive operator for Decimal values.

Şunlara uygulanır