GeoCoordinate.VerticalAccuracy Özellik

Tanım

Tarafından verilen, ölçü cinsinden doğruluk düzeyini alır veya ayarlar GeoCoordinate .Gets or sets the accuracy of the altitude given by the GeoCoordinate, in meters.

public:
 property double VerticalAccuracy { double get(); void set(double value); };
public double VerticalAccuracy { get; set; }
member this.VerticalAccuracy : double with get, set
Public Property VerticalAccuracy As Double

Özellik Değeri

Double

Kesinlik, ölçü cinsinden doğruluk.The accuracy of the altitude, in meters.

Özel durumlar

VerticalAccuracy geçerli aralığın dışında ayarlanır.VerticalAccuracy is set outside the valid range.

Şunlara uygulanır