Exception.GetType Yöntem

Tanım

Geçerli örneğin çalışma zamanı türünü alır.Gets the runtime type of the current instance.

public:
 Type ^ GetType();
public:
 virtual Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Döndürülenler

Geçerli örneğin tam çalışma zamanı türünü temsil eden bir Type nesnesi.A Type object that represents the exact runtime type of the current instance.

Uygulamalar

Açıklamalar

GetType yöntemi .NET Framework altyapısını desteklemek için mevcuttur ve Object.GetTypetemel yöntemi dahili olarak çağırır.The GetType method exists to support the .NET Framework infrastructure, and internally invokes the fundamental method, Object.GetType.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.