Calendar.MaxSupportedDateTime Özellik

Tanım

Bu nesnenin desteklediği en geç tarihi ve saati alır Calendar .Gets the latest date and time supported by this Calendar object.

public:
 virtual property DateTime MaxSupportedDateTime { DateTime get(); };
public virtual DateTime MaxSupportedDateTime { get; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public virtual DateTime MaxSupportedDateTime { get; }
member this.MaxSupportedDateTime : DateTime
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
member this.MaxSupportedDateTime : DateTime
Public Overridable ReadOnly Property MaxSupportedDateTime As DateTime

Özellik Değeri

DateTime

Bu takvim tarafından desteklenen en son tarih ve saat.The latest date and time supported by this calendar. Varsayılan değer: MaxValue.The default is MaxValue.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.