AssemblyConfigurationAttribute Sınıf

Tanım

Derleme için perakende veya hata ayıklama gibi derleme yapılandırmasını belirtir.

public ref class AssemblyConfigurationAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, Inherited=false)]
public sealed class AssemblyConfigurationAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, AllowMultiple=false)]
public sealed class AssemblyConfigurationAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, Inherited=false)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class AssemblyConfigurationAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, Inherited=false)>]
type AssemblyConfigurationAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, AllowMultiple=false)>]
type AssemblyConfigurationAttribute = class
    inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly, Inherited=false)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type AssemblyConfigurationAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class AssemblyConfigurationAttribute
Inherits Attribute
Devralma
AssemblyConfigurationAttribute
Öznitelikler

Açıklamalar

Microsoft Visual Studio gibi tümleşik derleme ortamlarında, derleme yapılandırma bilgileri genellikle projenin geliştirme ortamı ayarları tarafından belirlenir.

Oluşturucular

AssemblyConfigurationAttribute(String)

AssemblyConfigurationAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

Özellikler

Configuration

Derleme yapılandırma bilgilerini alır.

TypeId

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, bu Attributeiçin benzersiz bir tanımlayıcı alır.

(Devralındığı yer: Attribute)

Yöntemler

Equals(Object)

Bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
IsDefaultAttribute()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bu örneğin değerinin türetilmiş sınıf için varsayılan değer olup olmadığını gösterir.

(Devralındığı yer: Attribute)
Match(Object)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.

(Devralındığı yer: Object)

Belirtik Arabirim Kullanımları

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir ad kümesini karşılık gelen bir dağıtma tanımlayıcısı kümesine eşler.

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir arabirimin tür bilgilerini almak için kullanılabilecek bir nesnenin tür bilgilerini alır.

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Bir nesne tarafından sunulan özelliklere ve yöntemlere erişim sağlar.

(Devralındığı yer: Attribute)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.