BlobHandle Yapı

Tanım

public value class BlobHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::BlobHandle>
public struct BlobHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.BlobHandle>
type BlobHandle = struct
Public Structure BlobHandle
Implements IEquatable(Of BlobHandle)
Devralma
BlobHandle
Uygulamalar

Özellikler

IsNil

Yöntemler

Equals(BlobHandle)

Geçerli nesnenin aynı türdeki başka bir nesneye eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether the current object is equal to another object of the same type.

Equals(Object)
GetHashCode()

İşleçler

Equality(BlobHandle, BlobHandle)
Explicit(Handle to BlobHandle)
Implicit(BlobHandle to Handle)
Inequality(BlobHandle, BlobHandle)

Şunlara uygulanır