LocalVariableHandle.Equals Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

Equals(Object)
Equals(LocalVariableHandle)

Geçerli nesnenin aynı türdeki başka bir nesneye eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether the current object is equal to another object of the same type.

Equals(Object)

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametreler

obj
Object

Döndürülenler

Boolean

Şunlara uygulanır

Equals(LocalVariableHandle)

Geçerli nesnenin aynı türdeki başka bir nesneye eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether the current object is equal to another object of the same type.

public:
 virtual bool Equals(System::Reflection::Metadata::LocalVariableHandle other);
public bool Equals (System.Reflection.Metadata.LocalVariableHandle other);
override this.Equals : System.Reflection.Metadata.LocalVariableHandle -> bool
Public Function Equals (other As LocalVariableHandle) As Boolean

Parametreler

other
LocalVariableHandle

Bu nesneyle Karşılaştırılacak nesne.An object to compare with this object.

Döndürülenler

Boolean

truegeçerli nesne other parametreye eşitse; Aksi takdirde, false .true if the current object is equal to the other parameter; otherwise, false.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır