MethodBase._MethodBase.IsSpecialName Özellik

Tanım

Bu üyenin açıklaması için bkz IsSpecialName ..For a description of this member, see IsSpecialName.

property bool System::Runtime::InteropServices::_MethodBase::IsSpecialName { bool get(); };
bool System.Runtime.InteropServices._MethodBase.IsSpecialName { get; }
member this.System.Runtime.InteropServices._MethodBase.IsSpecialName : bool
 ReadOnly Property IsSpecialName As Boolean Implements _MethodBase.IsSpecialName

Özellik Değeri

Boolean

Bu üyenin açıklaması için bkz IsSpecialName ..For a description of this member, see IsSpecialName.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca MethodBase örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir _MethodBase .It can be used only when the MethodBase instance is cast to an _MethodBase interface.

Şunlara uygulanır