MethodInfo._MethodInfo.GetType Yöntem

Tanım

GetType()Com 'dan yönteme erişim sağlar.Provides access to the GetType() method from COM.

 virtual Type ^ System.Runtime.InteropServices._MethodInfo.GetType() = System::Runtime::InteropServices::_MethodInfo::GetType;
Type _MethodInfo.GetType ();
abstract member System.Runtime.InteropServices._MethodInfo.GetType : unit -> Type
override this.System.Runtime.InteropServices._MethodInfo.GetType : unit -> Type
Function GetType () As Type Implements _MethodInfo.GetType

Döndürülenler

Type

TypeTürü temsil eden nesne MethodInfo .A Type object representing the MethodInfo type.

Uygulamalar

Şunlara uygulanır