IDynamicProperty Arabirim

Tanım

Uygulama özelliğinin çalışma zamanında yöntemi aracılığıyla kaydedilmesi gerektiğini gösterir RegisterDynamicProperty(IDynamicProperty, ContextBoundObject, Context) .Indicates that the implementing property should be registered at runtime through the RegisterDynamicProperty(IDynamicProperty, ContextBoundObject, Context) method.

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

public interface class IDynamicProperty
public interface IDynamicProperty
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IDynamicProperty
type IDynamicProperty = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IDynamicProperty = interface
Public Interface IDynamicProperty
Öznitelikler

Açıklamalar

Dinamik özellikler, IContributeDynamicSink dinamik havuzlar sağlamak istiyorlarsa arabirimi de kullanıma sunmalıdır.Dynamic properties must also expose the IContributeDynamicSink interface if they want to provide dynamic sinks.

Özellikler

Name

Bu API, ürün altyapısını destekler ve doğrudan kodunuzdan kullanıma yönelik değildir.

Dinamik özelliğin adını alır.Gets the name of the dynamic property.

Şunlara uygulanır