MessageProperties Oluşturucular

Tanım

MessageProperties sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the MessageProperties class.

Aşırı Yüklemeler

MessageProperties()

MessageProperties sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the MessageProperties class.

MessageProperties(MessageProperties)

MessagePropertiesÖnceden ayarlanmış özelliklerle sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the MessageProperties class with preset properties.

MessageProperties()

MessageProperties sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the MessageProperties class.

public:
 MessageProperties();
public MessageProperties ();
Public Sub New ()

MessageProperties(MessageProperties)

MessagePropertiesÖnceden ayarlanmış özelliklerle sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the MessageProperties class with preset properties.

public:
 MessageProperties(System::ServiceModel::Channels::MessageProperties ^ properties);
public MessageProperties (System.ServiceModel.Channels.MessageProperties properties);
new System.ServiceModel.Channels.MessageProperties : System.ServiceModel.Channels.MessageProperties -> System.ServiceModel.Channels.MessageProperties
Public Sub New (properties As MessageProperties)

Parametreler

Şunlara uygulanır