JsonException.LineNumber Özellik

Tanım

Özel durumdan önce okunan satırların sıfır tabanlı sayısını alır.Gets the zero-based number of lines read before the exception.

public:
 property Nullable<long> LineNumber { Nullable<long> get(); };
public long? LineNumber { get; }
member this.LineNumber : Nullable<int64>
Public ReadOnly Property LineNumber As Nullable(Of Long)

Özellik Değeri

Nullable<Int64>

Özel durumdan önce okunan sıfır tabanlı satır sayısı.The zero-based number of lines read before the exception.

Şunlara uygulanır