JsonSerializerDefaults Sabit listesi

Tanım

Örnek oluşturmak için kullanılabilecek senaryo tabanlı varsayılan serileştirme seçeneklerini belirtir JsonSerializerOptions .Specifies scenario-based default serialization options that can be used to construct a JsonSerializerOptions instance.

public enum class JsonSerializerDefaults
public enum JsonSerializerDefaults
type JsonSerializerDefaults = 
Public Enum JsonSerializerDefaults
Devralma
JsonSerializerDefaults

Alanlar

General 0

Genel amaçlı seçenek değerleri.General-purpose option values. Bunlar, bir üye belirtilmemişse uygulanan ayarların aynısını JsonSerializerDefaults belirtmez.These are the same settings that are applied if a JsonSerializerDefaults member isn't specified.

Web 1

Web tabanlı senaryolara uygun seçenek değerleri.Option values appropriate to Web-based scenarios.

Şunlara uygulanır