UriFormat Sabit listesi

Tanım

URI bilgilerinin kaçışlı olduğunu denetler.Controls how URI information is escaped.

public enum class UriFormat
public enum UriFormat
type UriFormat = 
Public Enum UriFormat
Devralma
UriFormat

Alanlar

SafeUnescaped 3

İstenen URI bileşenlerinde ayrılmış anlamı olan karakterler kaçışmış kalır.Characters that have a reserved meaning in the requested URI components remain escaped. Diğerlerinin tümü atlanmaz.All others are not escaped.

Unescaped 2

Kaçış yapılmaz.No escaping is performed.

UriEscaped 1

Kaçış, RFC 2396 ' deki kurallara göre gerçekleştirilir.Escaping is performed according to the rules in RFC 2396.

Açıklamalar

Bu numaralandırma, GetComponents döndürülen URI 'de karakter kaçışın düzeyini belirtmek için yöntemi tarafından kullanılır.This enumeration is used by the GetComponents method to specify the level of character escaping in the returned URI.

RFC 2396, URI 'Ler için standart kaçış tanımlar ve üzerinde kullanılabilir https://rfc-editor.org .RFC 2396 defines the standard escaping for URIs, and is available at https://rfc-editor.org.

UriComponents"%", "#", "?", "/", " \ " Ve "@" karakterleri ayrılmış bir anlamı varsa, safeunatsız aşağıdaki karakterlerin kaçışının atlansın.SafeUnescaped leaves the following characters escaped if the character has a reserved meaning in the requested UriComponents: "%", "#", "?", "/", "\", and "@".

Şunlara uygulanır