HttpCachePolicyBase.SetProxyMaxAge(TimeSpan) Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, Cache-Control: s-maxage http üstbilgisini belirtilen zaman aralığına ayarlar.When overridden in a derived class, sets the Cache-Control: s-maxage HTTP header to the specified time span.

public:
 virtual void SetProxyMaxAge(TimeSpan delta);
public virtual void SetProxyMaxAge (TimeSpan delta);
abstract member SetProxyMaxAge : TimeSpan -> unit
override this.SetProxyMaxAge : TimeSpan -> unit
Public Overridable Sub SetProxyMaxAge (delta As TimeSpan)

Parametreler

delta
TimeSpan

Üstbilgiyi ayarlanacak zaman aralığı Cache-Control: s-maxage .The time span to set the Cache-Control: s-maxage header to.

Özel durumlar

Her zaman.Always.

Şunlara uygulanır