HtmlInputImage.RaisePostDataChangedEvent Yöntem

Tanım

Denetimin HtmlInputImage durumunun değiştiğini denetime bildirir.Notifies the HtmlInputImage control that the state of the control has changed.

protected:
 virtual void RaisePostDataChangedEvent();
protected virtual void RaisePostDataChangedEvent ();
abstract member RaisePostDataChangedEvent : unit -> unit
override this.RaisePostDataChangedEvent : unit -> unit
Protected Overridable Sub RaisePostDataChangedEvent ()

Açıklamalar

RaisePostDataChangedEventYöntemi, denetimin işlenmesine katılmaz HtmlInputImage ve arabirim uygulamasını tamamlamaya dahil edilir IPostBackDataHandler .The RaisePostDataChangedEvent method does not participate in the processing of the HtmlInputImage control and is included to complete the IPostBackDataHandler interface implementation.

RaisePostDataChangedEventYöntemi birincil olarak denetimin işlevselliğini genişleten geliştiricilerin denetim tarafından kullanılır HtmlInputImage .The RaisePostDataChangedEvent method is used primarily by control developers extending the functionality of the HtmlInputImage control.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.