HtmlTextWriter.Flush Yöntem

Tanım

Geçerli nesne için tüm arabellekleri temizler HtmlTextWriter ve arabelleğe alınan verilerin çıkış akışına yazılmasına neden olur.Clears all buffers for the current HtmlTextWriter object and causes any buffered data to be written to the output stream.

public:
 override void Flush();
public override void Flush ();
override this.Flush : unit -> unit
Public Overrides Sub Flush ()

Açıklamalar

HtmlTextWriterMetodun sınıf uygulanması Flush yalnızca Flush temel yöntemi çağırır.The HtmlTextWriter class implementation of the Flush method just calls the Flush base method.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.