DetailsView.PrepareControlHierarchy Yöntem

Tanım

Denetimin denetim hiyerarşisini ayarlar DetailsView .Sets up the control hierarchy of the DetailsView control.

protected public:
 virtual void PrepareControlHierarchy();
protected internal virtual void PrepareControlHierarchy ();
abstract member PrepareControlHierarchy : unit -> unit
override this.PrepareControlHierarchy : unit -> unit
Protected Friend Overridable Sub PrepareControlHierarchy ()

Açıklamalar

Yöntemi, denetimin PrepareControlHierarchy DetailsView işlenmeden önce denetimde Denetim hiyerarşisini ayarlamak için denetim tarafından çağrılan bir yardımcı yöntemdir DetailsView .The PrepareControlHierarchy method is a helper method called by the DetailsView control to set up the control hierarchy in the DetailsView control before the control is rendered.

Şunlara uygulanır