TreeNode.ToolTip Özellik

Tanım

Düğüm için araç Ipucu metnini alır veya ayarlar.Gets or sets the ToolTip text for the node.

public:
 property System::String ^ ToolTip { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ToolTip { get; set; }
member this.ToolTip : string with get, set
Public Property ToolTip As String

Özellik Değeri

String

Düğüm için araç Ipucu metni.The ToolTip text for the node. Varsayılan değer, boş dizedir ("").The default is an empty string ("").

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, ToolTip denetimindeki düğümler Için araç ipuçları sağlamak üzere özelliğinin nasıl kullanılacağını gösterir TreeView .The following code example demonstrates how to use the ToolTip property to provide ToolTips for the nodes in the TreeView control.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeNode ToolTip Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeNode ToolTip Example</h3>
   
   <h5>Position the mouse pointer over a node.</h5>
  
   <asp:TreeView id="LinksTreeView"
    Font-Names= "Arial"
    ForeColor="Blue"
    ExpandDepth="2"
    runat="server">
     
    <LevelStyles>
    
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="12pt" 
      ForeColor="DarkGreen"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-UnderLine="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Size="8pt"/>
       
    </LevelStyles>
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Text="Table of Contents"
      ToolTip="Table of Contents Description">
       
      <asp:TreeNode Text="Chapter One"
        ToolTip="Chapter One Description">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 1.0"
        ToolTip="Section 1.0 Description">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.3"/>
       
       </asp:TreeNode>
       
       <asp:TreeNode Text="Section 1.1"
        ToolTip="Section 1.1 Description">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.3"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.4"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
      <asp:TreeNode Text="Chapter Two"
       ToolTip="Chapter Two Description">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 2.0"
        ToolTip="Section 2.0 Description">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.2"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
     </asp:TreeNode>
     
     <asp:TreeNode Text="Appendix A" 
      ToolTip="Appendix A Description"/>
     <asp:TreeNode Text="Appendix B" 
      ToolTip="Appendix B Description"/>
     <asp:TreeNode Text="Appendix C" 
      ToolTip="Appendix C Description"/>
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>

  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>TreeNode ToolTip Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  
   <h3>TreeNode ToolTip Example</h3>
   
   <h5>Position the mouse pointer over a node.</h5>
  
   <asp:TreeView id="LinksTreeView"
    Font-Names= "Arial"
    ForeColor="Blue"
    ExpandDepth="2"
    runat="server">
     
    <LevelStyles>
    
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="12pt" 
      ForeColor="DarkGreen"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-Bold="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="5" 
      Font-UnderLine="true" 
      Font-Size="10pt"/>
     <asp:TreeNodeStyle ChildNodesPadding="10" 
      Font-Size="8pt"/>
       
    </LevelStyles>
     
    <Nodes>
    
     <asp:TreeNode Text="Table of Contents"
      ToolTip="Table of Contents Description">
       
      <asp:TreeNode Text="Chapter One"
        ToolTip="Chapter One Description">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 1.0"
        ToolTip="Section 1.0 Description">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.0.3"/>
       
       </asp:TreeNode>
       
       <asp:TreeNode Text="Section 1.1"
        ToolTip="Section 1.1 Description">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.2"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.3"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 1.1.4"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
      <asp:TreeNode Text="Chapter Two"
       ToolTip="Chapter Two Description">
      
       <asp:TreeNode Text="Section 2.0"
        ToolTip="Section 2.0 Description">
       
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.1"/>
        <asp:TreeNode Text="Topic 2.0.2"/>
       
       </asp:TreeNode>
      
      </asp:TreeNode>
      
     </asp:TreeNode>
     
     <asp:TreeNode Text="Appendix A" 
      ToolTip="Appendix A Description"/>
     <asp:TreeNode Text="Appendix B" 
      ToolTip="Appendix B Description"/>
     <asp:TreeNode Text="Appendix C" 
      ToolTip="Appendix C Description"/>
    
    </Nodes>
    
   </asp:TreeView>

  </form>
 </body>
</html>

Açıklamalar

ToolTipDüğüm Için araç ipucu metnini belirtmek için özelliğini kullanın.Use the ToolTip property to specify the ToolTip text for the node. Araç Ipucu metni, fare işaretçisi düğümün üzerine getirildiğinde görüntülenir.The ToolTip text is displayed when the mouse pointer is positioned over the node.

Bu özelliğin değeri, ayarlandığında, tasarımcı aracı kullanılarak kaynak dosyasına otomatik olarak kaydedilebilir.The value of this property, when set, can be saved automatically to a resource file by using a designer tool. Daha fazla bilgi için bkz LocalizableAttribute . ve Genelleştirme ve yerelleştirme.For more information, see LocalizableAttribute and Globalization and Localization.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.