UserControl Sınıf

Tanım

Diğer denetimleri oluşturmak için kullanılabilecek boş bir denetim sağlar.

public ref class UserControl : System::Windows::Forms::ContainerControl
public class UserControl : System.Windows.Forms.ContainerControl
[System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDispatch)]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class UserControl : System.Windows.Forms.ContainerControl
type UserControl = class
  inherit ContainerControl
[<System.Runtime.InteropServices.ClassInterface(System.Runtime.InteropServices.ClassInterfaceType.AutoDispatch)>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type UserControl = class
  inherit ContainerControl
Public Class UserControl
Inherits ContainerControl
Devralma
Türetilmiş
Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, kullanıcı bilgilerini almak için birden çok uygulamada yeniden kullanılabilecek bir UserControl oluşturur. Bu örnek, kullanıcının bilgilerini toplamak için öğesine UserControl çeşitli Label denetimler, TextBox denetimler ve bir ErrorProvider ekler. Ayrıca, durumunda kullanıcının e-posta adresi doğrulanır Validating TextBox ve ErrorProvider veriler doğrulanmazsa kullanıcıya geri bildirim sağlamak için nesnesi kullanılır. Kodun, diğer uygulamalarda başvuru için bir DLL'de derlenmiş olması amaçlanmıştır.

#using <System.dll>
#using <System.Drawing.dll>
#using <System.Windows.Forms.dll>

using namespace System;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Drawing;
using namespace System::ComponentModel;

namespace UserControls
{
  public ref class MyCustomerInfoUserControl: public System::Windows::Forms::UserControl
  {
  private:

   // Create the controls.
   System::Windows::Forms::ErrorProvider^ errorProvider1;
   System::Windows::Forms::TextBox^ textName;
   System::Windows::Forms::TextBox^ textAddress;
   System::Windows::Forms::TextBox^ textCity;
   System::Windows::Forms::TextBox^ textStateProvince;
   System::Windows::Forms::TextBox^ textPostal;
   System::Windows::Forms::TextBox^ textCountryRegion;
   System::Windows::Forms::TextBox^ textEmail;
   System::Windows::Forms::Label ^ labelName;
   System::Windows::Forms::Label ^ labelAddress;
   System::Windows::Forms::Label ^ labelCityStateProvincePostal;
   System::Windows::Forms::Label ^ labelCountryRegion;
   System::Windows::Forms::Label ^ labelEmail;
   System::ComponentModel::IContainer^ components;

  public:

   // Define the constructor.
   MyCustomerInfoUserControl()
   {
     InitializeComponent();
   }

   // Initialize the control elements.
   void InitializeComponent()
   {
     // Initialize the controls.
     components = gcnew System::ComponentModel::Container;
     errorProvider1 = gcnew System::Windows::Forms::ErrorProvider;
     textName = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
     textAddress = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
     textCity = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
     textStateProvince = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
     textPostal = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
     textCountryRegion = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
     textEmail = gcnew System::Windows::Forms::TextBox;
     labelName = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     labelAddress = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     labelCityStateProvincePostal = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     labelCountryRegion = gcnew System::Windows::Forms::Label;
     labelEmail = gcnew System::Windows::Forms::Label;

     // Set the tab order, text alignment, size, and location of the controls.
     textName->Location = System::Drawing::Point( 120, 8 );
     textName->Size = System::Drawing::Size( 232, 20 );
     textName->TabIndex = 0;
     textAddress->Location = System::Drawing::Point( 120, 32 );
     textAddress->Size = System::Drawing::Size( 232, 20 );
     textAddress->TabIndex = 1;
     textCity->Location = System::Drawing::Point( 120, 56 );
     textCity->Size = System::Drawing::Size( 96, 20 );
     textCity->TabIndex = 2;
     textStateProvince->Location = System::Drawing::Point( 216, 56 );
     textStateProvince->Size = System::Drawing::Size( 56, 20 );
     textStateProvince->TabIndex = 3;
     textPostal->Location = System::Drawing::Point( 272, 56 );
     textPostal->Size = System::Drawing::Size( 80, 20 );
     textPostal->TabIndex = 4;
     textCountryRegion->Location = System::Drawing::Point( 120, 80 );
     textCountryRegion->Size = System::Drawing::Size( 232, 20 );
     textCountryRegion->TabIndex = 5;
     textEmail->Location = System::Drawing::Point( 120, 104 );
     textEmail->Size = System::Drawing::Size( 232, 20 );
     textEmail->TabIndex = 6;
     labelName->Location = System::Drawing::Point( 8, 8 );
     labelName->Size = System::Drawing::Size( 112, 23 );
     labelName->Text = "Name:";
     labelName->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleRight;
     labelAddress->Location = System::Drawing::Point( 8, 32 );
     labelAddress->Size = System::Drawing::Size( 112, 23 );
     labelAddress->Text = "Address:";
     labelAddress->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleRight;
     labelCityStateProvincePostal->Location = System::Drawing::Point( 8, 56 );
     labelCityStateProvincePostal->Size = System::Drawing::Size( 112, 23 );
     labelCityStateProvincePostal->Text = "City, St/Prov. Postal:";
     labelCityStateProvincePostal->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleRight;
     labelCountryRegion->Location = System::Drawing::Point( 8, 80 );
     labelCountryRegion->Size = System::Drawing::Size( 112, 23 );
     labelCountryRegion->Text = "Country/Region:";
     labelCountryRegion->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleRight;
     labelEmail->Location = System::Drawing::Point( 8, 104 );
     labelEmail->Size = System::Drawing::Size( 112, 23 );
     labelEmail->Text = "email:";
     labelEmail->TextAlign = System::Drawing::ContentAlignment::MiddleRight;

     // Add the Validating and Validated handlers for textEmail.
     textEmail->Validating += gcnew System::ComponentModel::CancelEventHandler( this, &MyCustomerInfoUserControl::textEmail_Validating );
     textEmail->Validated += gcnew System::EventHandler( this, &MyCustomerInfoUserControl::textEmail_Validated );

     // Add the controls to the user control.
     array<System::Windows::Forms::Control^>^temp0 = {labelName,labelAddress,labelCityStateProvincePostal,labelCountryRegion,labelEmail,textName,textAddress,textCity,textStateProvince,textPostal,textCountryRegion,textEmail};
     Controls->AddRange( temp0 );

     // Size the user control.
     Size = System::Drawing::Size( 375, 150 );
   }

  private:
   void MyValidatingCode()
   {
     // Confirm there is text in the control.
     if ( textEmail->Text->Length == 0 )
     {
      throw gcnew Exception( "Email address is a required field." );
     }
     // Confirm that there is a "." and an "@" in the email address.
     else

     // Confirm that there is a "." and an "@" in the email address.
     if ( textEmail->Text->IndexOf( "." ) == -1 || textEmail->Text->IndexOf( "@" ) == -1 )
     {
      throw gcnew Exception( "Email address must be valid email address format.\nFor example: 'someone@example.com'" );
     }
   }

   // Validate the data input by the user into textEmail.
   void textEmail_Validating( Object^ /*sender*/, System::ComponentModel::CancelEventArgs^ e )
   {
     try
     {
      MyValidatingCode();
     }
     catch ( Exception^ ex ) 
     {
      // Cancel the event and select the text to be corrected by the user.
      e->Cancel = true;
      textEmail->Select(0,textEmail->Text->Length);
      
      // Set the ErrorProvider error with the text to display. 
      this->errorProvider1->SetError( textEmail, ex->Message );
     }
   }

   void textEmail_Validated( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
   {
     //If all conditions have been met, clear the error provider of errors.
     errorProvider1->SetError( textEmail, "" );
   }
  };
}

// End Class  
// End Namespace
using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing;
using System.ComponentModel;

namespace UserControls 
{
  public class MyCustomerInfoUserControl : System.Windows.Forms.UserControl 
  {
   // Create the controls.
   private System.Windows.Forms.ErrorProvider errorProvider1;
   private System.Windows.Forms.TextBox textName;
   private System.Windows.Forms.TextBox textAddress;
   private System.Windows.Forms.TextBox textCity;
   private System.Windows.Forms.TextBox textStateProvince;
   private System.Windows.Forms.TextBox textPostal;
   private System.Windows.Forms.TextBox textCountryRegion;
   private System.Windows.Forms.TextBox textEmail;
   private System.Windows.Forms.Label labelName;
   private System.Windows.Forms.Label labelAddress;
   private System.Windows.Forms.Label labelCityStateProvincePostal;
   private System.Windows.Forms.Label labelCountryRegion;
   private System.Windows.Forms.Label labelEmail;
   private System.ComponentModel.IContainer components;

   // Define the constructor.
   public MyCustomerInfoUserControl() 
   {
     InitializeComponent();
   }
 
   // Initialize the control elements.
   public void InitializeComponent() 
   {
     // Initialize the controls.
     components = new System.ComponentModel.Container();
     errorProvider1 = new System.Windows.Forms.ErrorProvider();
     textName = new System.Windows.Forms.TextBox();
     textAddress = new System.Windows.Forms.TextBox();
     textCity = new System.Windows.Forms.TextBox();
     textStateProvince = new System.Windows.Forms.TextBox();
     textPostal = new System.Windows.Forms.TextBox();
     textCountryRegion = new System.Windows.Forms.TextBox();
     textEmail = new System.Windows.Forms.TextBox();
     labelName = new System.Windows.Forms.Label();
     labelAddress = new System.Windows.Forms.Label();
     labelCityStateProvincePostal = new System.Windows.Forms.Label();
     labelCountryRegion = new System.Windows.Forms.Label();
     labelEmail = new System.Windows.Forms.Label();

     // Set the tab order, text alignment, size, and location of the controls.
     textName.Location = new System.Drawing.Point(120, 8);
     textName.Size = new System.Drawing.Size(232, 20);
     textName.TabIndex = 0;

     textAddress.Location = new System.Drawing.Point(120, 32);
     textAddress.Size = new System.Drawing.Size(232, 20);
     textAddress.TabIndex = 1;

     textCity.Location = new System.Drawing.Point(120, 56);
     textCity.Size = new System.Drawing.Size(96, 20);
     textCity.TabIndex = 2;

     textStateProvince.Location = new System.Drawing.Point(216, 56);
     textStateProvince.Size = new System.Drawing.Size(56, 20);
     textStateProvince.TabIndex = 3;

     textPostal.Location = new System.Drawing.Point(272, 56);
     textPostal.Size = new System.Drawing.Size(80, 20);
     textPostal.TabIndex = 4;

     textCountryRegion.Location = new System.Drawing.Point(120, 80);
     textCountryRegion.Size = new System.Drawing.Size(232, 20);
     textCountryRegion.TabIndex = 5;

     textEmail.Location = new System.Drawing.Point(120, 104);
     textEmail.Size = new System.Drawing.Size(232, 20);
     textEmail.TabIndex = 6;

     labelName.Location = new System.Drawing.Point(8, 8);
     labelName.Size = new System.Drawing.Size(112, 23);
     labelName.Text = "Name:";
     labelName.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;

     labelAddress.Location = new System.Drawing.Point(8, 32);
     labelAddress.Size = new System.Drawing.Size(112, 23);
     labelAddress.Text = "Address:";
     labelAddress.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;

     labelCityStateProvincePostal.Location = new System.Drawing.Point(8, 56);
     labelCityStateProvincePostal.Size = new System.Drawing.Size(112, 23);
     labelCityStateProvincePostal.Text = "City, St/Prov. Postal:";
     labelCityStateProvincePostal.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;

     labelCountryRegion.Location = new System.Drawing.Point(8, 80);
     labelCountryRegion.Size = new System.Drawing.Size(112, 23);
     labelCountryRegion.Text = "Country/Region:";
     labelCountryRegion.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;

     labelEmail.Location = new System.Drawing.Point(8, 104);
     labelEmail.Size = new System.Drawing.Size(112, 23);
     labelEmail.Text = "email:";
     labelEmail.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight;

     // Add the Validating and Validated handlers for textEmail.
     textEmail.Validating += new System.ComponentModel.CancelEventHandler(textEmail_Validating);
     textEmail.Validated += new System.EventHandler(textEmail_Validated);

     // Add the controls to the user control.
     Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] 
     {
      labelName,
      labelAddress,
      labelCityStateProvincePostal,
      labelCountryRegion,
      labelEmail,
      textName,
      textAddress,
      textCity,
      textStateProvince,
      textPostal,
      textCountryRegion,
      textEmail
     }); 

     // Size the user control.
     Size = new System.Drawing.Size(375, 150);
   }  

   private void MyValidatingCode()
   {
     // Confirm there is text in the control.
     if (textEmail.Text.Length == 0)
     {
      throw new Exception("Email address is a required field.");
     }
     // Confirm that there is a "." and an "@" in the email address.
     else if(textEmail.Text.IndexOf(".") == -1 || textEmail.Text.IndexOf("@") == -1)
     {
      throw new Exception("Email address must be valid email address format." +
       "\nFor example: 'someone@example.com'");
     }
   }

   // Validate the data input by the user into textEmail.
   private void textEmail_Validating(object sender, System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
   { 
     try
     {
      MyValidatingCode();
     }

     catch(Exception ex)
     {
      // Cancel the event and select the text to be corrected by the user.
      e.Cancel = true;
      textEmail.Select(0, textEmail.Text.Length);

      // Set the ErrorProvider error with the text to display. 
      this.errorProvider1.SetError(textEmail,ex.Message);
     }
   }  

   private void textEmail_Validated(Object sender, System.EventArgs e)
   {
     //If all conditions have been met, clear the error provider of errors.
     errorProvider1.SetError(textEmail, "");
   }
  } // End Class  
} // End Namespace
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing
Imports System.ComponentModel

Namespace UserControls

  Public Class MyCustomerInfoUserControl
   Inherits System.Windows.Forms.UserControl

   ' Create the controls.
   Private errorProvider1 As System.Windows.Forms.ErrorProvider
   Private textName As System.Windows.Forms.TextBox
   Private textAddress As System.Windows.Forms.TextBox
   Private textCity As System.Windows.Forms.TextBox
   Private textStateProvince As System.Windows.Forms.TextBox
   Private textPostal As System.Windows.Forms.TextBox
   Private textCountryRegion As System.Windows.Forms.TextBox
   Private WithEvents textEmail As System.Windows.Forms.TextBox
   Private labelName As System.Windows.Forms.Label
   Private labelAddress As System.Windows.Forms.Label
   Private labelCityStateProvincePostal As System.Windows.Forms.Label
   Private labelCountryRegion As System.Windows.Forms.Label
   Private labelEmail As System.Windows.Forms.Label
   Private components As System.ComponentModel.IContainer    
    
   ' Define the constructor.
   Public Sub New()
     InitializeComponent()
   End Sub    
    
   ' Initialize the control elements.
   Public Sub InitializeComponent()
     ' Initialize the controls.
     components = New System.ComponentModel.Container()
     errorProvider1 = New System.Windows.Forms.ErrorProvider()
     textName = New System.Windows.Forms.TextBox()
     textAddress = New System.Windows.Forms.TextBox()
     textCity = New System.Windows.Forms.TextBox()
     textStateProvince = New System.Windows.Forms.TextBox()
     textPostal = New System.Windows.Forms.TextBox()
     textCountryRegion = New System.Windows.Forms.TextBox()
     textEmail = New System.Windows.Forms.TextBox()
     labelName = New System.Windows.Forms.Label()
     labelAddress = New System.Windows.Forms.Label()
     labelCityStateProvincePostal = New System.Windows.Forms.Label()
     labelCountryRegion = New System.Windows.Forms.Label()
     labelEmail = New System.Windows.Forms.Label()
      
     ' Set the tab order, text alignment, size, and location of the controls.
     textName.Location = New System.Drawing.Point(120, 8)
     textName.Size = New System.Drawing.Size(232, 20)
     textName.TabIndex = 0

     textAddress.Location = New System.Drawing.Point(120, 32)
     textAddress.Size = New System.Drawing.Size(232, 20)
     textAddress.TabIndex = 1

     textCity.Location = New System.Drawing.Point(120, 56)
     textCity.Size = New System.Drawing.Size(96, 20)
     textCity.TabIndex = 2

     textStateProvince.Location = New System.Drawing.Point(216, 56)
     textStateProvince.Size = New System.Drawing.Size(56, 20)
     textStateProvince.TabIndex = 3

     textPostal.Location = New System.Drawing.Point(272, 56)
     textPostal.Size = New System.Drawing.Size(80, 20)
     textPostal.TabIndex = 4

     textCountryRegion.Location = New System.Drawing.Point(120, 80)
     textCountryRegion.Size = New System.Drawing.Size(232, 20)
     textCountryRegion.TabIndex = 5

     textEmail.Location = New System.Drawing.Point(120, 104)
     textEmail.Size = New System.Drawing.Size(232, 20)
     textEmail.TabIndex = 6

     labelName.Location = New System.Drawing.Point(8, 8)
     labelName.Size = New System.Drawing.Size(112, 23)
     labelName.Text = "Name:"
     labelName.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight

     labelAddress.Location = New System.Drawing.Point(8, 32)
     labelAddress.Size = New System.Drawing.Size(112, 23)
     labelAddress.Text = "Address:"
     labelAddress.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight

     labelCityStateProvincePostal.Location = New System.Drawing.Point(8, 56)
     labelCityStateProvincePostal.Size = New System.Drawing.Size(112, 23)
     labelCityStateProvincePostal.Text = "City, St/Prov. Postal:"
     labelCityStateProvincePostal.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight

     labelCountryRegion.Location = New System.Drawing.Point(8, 80)
     labelCountryRegion.Size = New System.Drawing.Size(112, 23)
     labelCountryRegion.Text = "Country/Region:"
     labelCountryRegion.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight

     labelEmail.Location = New System.Drawing.Point(8, 104)
     labelEmail.Size = New System.Drawing.Size(112, 23)
     labelEmail.Text = "email:"
     labelEmail.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleRight
     
     ' Add the controls to the user control.
     Controls.AddRange(New System.Windows.Forms.Control() {labelName, _
      labelAddress, labelCityStateProvincePostal, labelCountryRegion, _
      labelEmail, textName, textAddress, textCity, textStateProvince, _
      textPostal, textCountryRegion, textEmail})
      
     ' Size the user control.
     Size = New System.Drawing.Size(375, 150)
   End Sub    

   Private Sub MyValidatingCode()
     ' Confirm there is text in the control.
     If textEmail.Text.Length = 0 Then
      Throw New Exception("Email address is a required field")
     Else
      ' Confirm that there is a "." and an "@" in the email address.
      If textEmail.Text.IndexOf(".") = - 1 Or textEmail.Text.IndexOf("@") = - 1 Then
        Throw New Exception("Email address must be valid email address format." + _
         Microsoft.VisualBasic.ControlChars.Cr + "For example 'someone@example.com'")
      End If
     End If
   End Sub 

   ' Validate the data input by the user into textEmail.
   Private Sub textEmail_Validating(sender As Object, _
                    e As System.ComponentModel.CancelEventArgs) Handles textEmail.Validating
     Try
      MyValidatingCode()
  
     Catch ex As Exception
      ' Cancel the event and select the text to be corrected by the user.
      e.Cancel = True
      textEmail.Select(0, textEmail.Text.Length)
   
      ' Set the ErrorProvider error with the text to display. 
      Me.errorProvider1.SetError(textEmail, ex.Message)
     End Try
   End Sub 


   Private Sub textEmail_Validated(sender As Object, _
                   e As System.EventArgs) Handles textEmail.Validated
     ' If all conditions have been met, clear the error provider of errors.
     errorProvider1.SetError(textEmail, "")
   End Sub    

  End Class
End Namespace

Açıklamalar

genişleterek ContainerControl, UserControl bir kullanıcı denetiminde gerekli olan tüm standart konumlandırma ve anımsatıcı işleme kodunu devralır.

, UserControl bir uygulama veya kuruluş içinde birden çok yerde kullanılabilecek denetimler oluşturmanızı sağlar. Kullanıcıdan giriş yapmasını istediğiniz ortak verilerin doğrulanması için gereken tüm kodları ekleyebilirsiniz; Buna örnek olarak e-posta adresleri (örnek bölüme bakın), telefon numaraları ve posta kodları verilebilir. Kullanıcı denetiminin bir diğer verimli kullanımı, hemen her uygulamada yaygın olarak kullandığınız statik öğelerle veya ListBox öğelerini önceden yüklemektirComboBox; buna örnek olarak ülkeler/bölgeler, şehirler, eyaletler ve ofis konumları verilebilir. Özel denetimler yazma hakkında daha fazla bilgi için bkz. .NET Framework ile Özel Windows Forms Denetimleri Geliştirme.

Not

Birkaç kullanıcı denetimi sınıfı içeren bir ad alanı oluşturmayı ve bunu tek bir DLL'de derlemeyi düşünebilirsiniz. Bu DLL'ye başvurulabilir ve uygulamayla veya bir kuruluştaki tüm uygulamalarla dağıtılabilir. Bu, birçok uygulamada kullanıcı denetimine başvurmanıza ve kullanıcı denetiminin içerdiği öğeleri düzenleyip kodlamaya zaman kazanmanıza olanak tanır. Kullanıcı denetimi ayrıca uygulamalar içinde veya uygulamalar arasında tutarlılık sağlar; Örneğin, tüm adres bilgileri giriş blokları aynı görünüme ve davranışa sahip olur. Tutarlılık, uygulamanıza daha şık ve profesyonel bir görünüm kazandırır.

Türetilmiş Windows Forms UserControl sınıfları bir formun içinde, Internet Explorer'ın içindeki başka UserControlbir web sayfasında veya formda barındırılan bir WebBrowser denetimin içinde barındırabilirsiniz.

Not

Denetimin içinde bir UserControl barındırırken, etiket değerini MSThemeCompatiblekullanarak Görsel Stiller'i META kapatamazsınız.WebBrowser Görsel Stiller hakkında daha fazla bilgi için bkz . Görsel Stiller ile Denetim İşleme.

Akıllı telefon uygulamaları için bu denetimin Akıllı Telefonlar için Windows Mobil Sürüm 5.0 yazılımı gerektirdiğini unutmayın.

Oluşturucular

UserControl()

UserControl sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

Alanlar

ScrollStateAutoScrolling

özelliğinin AutoScroll değerini belirler.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
ScrollStateFullDrag

Kullanıcının tam pencere sürüklemeyi etkinleştirip etkinleştirmediğini belirler.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
ScrollStateHScrollVisible

özelliğinin değerinin olarak trueayarlanıp ayarlanmadığını HScroll belirler.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
ScrollStateUserHasScrolled

Kullanıcının denetimde ScrollableControl kaydırılıp kaydırılmadığını belirler.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
ScrollStateVScrollVisible

özelliğinin değerinin olarak trueayarlanıp ayarlanmadığını VScroll belirler.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)

Özellikler

AccessibilityObject

Denetime AccessibleObject atananı alır.

(Devralındığı yer: Control)
AccessibleDefaultActionDescription

Erişilebilirlik istemci uygulamaları tarafından kullanılmak üzere denetimin varsayılan eylem açıklamasını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
AccessibleDescription

Erişilebilirlik istemci uygulamaları tarafından kullanılan denetimin açıklamasını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
AccessibleName

Erişilebilirlik istemci uygulamaları tarafından kullanılan denetimin adını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
AccessibleRole

Denetimin erişilebilir rolünü alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ActiveControl

Kapsayıcı denetimindeki etkin denetimi alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
AllowDrop

Denetimin kullanıcının üzerine sürüklediği verileri kabul edip etmediğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Anchor

Denetimin bağlı olduğu kapsayıcının kenarlarını alır veya ayarlar ve denetimin üst öğesiyle nasıl yeniden boyutlandırileceğini belirler.

(Devralındığı yer: Control)
AutoScaleDimensions

Denetimin tasarlandığı boyutları alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
AutoScaleFactor

Geçerli ve tasarım zamanı otomatik ölçeklendirme boyutları arasındaki ölçeklendirme faktörünü alır.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
AutoScaleMode

Denetimin otomatik ölçeklendirme modunu alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
AutoScroll

Kapsayıcının kullanıcının görünür sınırların dışına yerleştirilmiş denetimlere kaydırıp kaydırmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
AutoScrollMargin

Otomatik kaydırma kenar boşluğunun boyutunu alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
AutoScrollMinSize

Otomatik kaydırmanın en küçük boyutunu alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
AutoScrollOffset

bu denetimin içinde ScrollControlIntoView(Control)kaydırıldığı yeri alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
AutoScrollPosition

Otomatik kaydırma konumunu alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
AutoSize

Bu özellik bu sınıf için uygun değil.

AutoSize

Bu özellik bu sınıf için uygun değil.

(Devralındığı yer: Control)
AutoSizeMode

Denetimin kendisini nasıl yeniden boyutlandıracağını alır veya ayarlar.

AutoValidate

Kullanıcı odağı başka bir denetime değiştirdiğinde denetimin nasıl doğrulama gerçekleştireceklerini alır veya ayarlar.

AutoValidate

Odak değiştiğinde bu kapsayıcıdaki denetimlerin otomatik olarak doğrulanıp doğrulanmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
BackColor

Denetimin arka plan rengini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
BackgroundImage

Denetimde görüntülenen arka plan görüntüsünü alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
BackgroundImageLayout

Numaralandırmada ImageLayout tanımlandığı gibi arka plan görüntüsü düzenini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
BindingContext

Denetimin öğesini BindingContext alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
BorderStyle

Kullanıcı denetiminin kenarlık stilini alır veya ayarlar.

Bottom

Denetimin alt kenarıyla kapsayıcısının istemci alanının üst kenarı arasındaki uzaklığı piksel cinsinden alır.

(Devralındığı yer: Control)
Bounds

Üst denetime göre, istemci olmayan öğeleri dahil olmak üzere denetimin boyutunu ve konumunu piksel cinsinden alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
CanEnableIme

IME desteğini etkinleştirmek için özelliğin ImeMode etkin bir değere ayarlanıp ayarlanamayacağını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
CanFocus

Denetimin odağı alıp alamayacağını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
CanRaiseEvents

Denetimde olayların tetiklenip tetiklenemediğini belirler.

(Devralındığı yer: Control)
CanSelect

Denetimin seçilip seçilemeyeceğini belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
Capture

Denetimin fareyi yakalayıp yakalamadığını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
CausesValidation

Denetimin, odağı aldığında doğrulama gerektiren denetimlerde doğrulama gerçekleştirilmeye neden olup olmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ClientRectangle

Denetimin istemci alanını temsil eden dikdörtgeni alır.

(Devralındığı yer: Control)
ClientSize

Denetimin istemci alanının yüksekliğini ve genişliğini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
CompanyName

Denetimi içeren uygulamanın şirketin veya oluşturucunun adını alır.

(Devralındığı yer: Control)
Container

öğesini IContainer içeren öğesini Componentalır.

(Devralındığı yer: Component)
ContainsFocus

Denetimin veya alt denetimlerinden birinin şu anda giriş odağına sahip olup olmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
ContextMenu

Denetimle ilişkili kısayol menüsünü alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ContextMenuStrip

Bu denetimle ilişkili öğesini ContextMenuStrip alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Controls

Denetimin içinde yer alan denetim koleksiyonunu alır.

(Devralındığı yer: Control)
Created

Denetimin oluşturulup oluşturulmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
CreateParams

Denetim tutamacı oluşturulduğunda gerekli oluşturma parametrelerini alır.

CreateParams

Denetim tutamacı oluşturulduğunda gerekli oluşturma parametrelerini alır.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
CurrentAutoScaleDimensions

Ekranın geçerli çalışma zamanı boyutlarını alır.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
Cursor

Fare işaretçisi denetimin üzerindeyken görüntülenen imleci alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
DataBindings

Denetim için veri bağlamalarını alır.

(Devralındığı yer: Control)
DefaultCursor

Denetim için varsayılan imleci alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
DefaultImeMode

Denetim tarafından desteklenen varsayılan Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME) modunu alır.

(Devralındığı yer: Control)
DefaultMargin

Denetimler arasında varsayılan olarak belirtilen piksel cinsinden alanı alır.

(Devralındığı yer: Control)
DefaultMaximumSize

Denetimin varsayılan en büyük boyutu olarak belirtilen uzunluğu ve yüksekliği piksel cinsinden alır.

(Devralındığı yer: Control)
DefaultMinimumSize

Denetimin varsayılan minimum boyutu olarak belirtilen uzunluğu ve yüksekliği piksel cinsinden alır.

(Devralındığı yer: Control)
DefaultPadding

Denetimin içeriğinin piksel cinsinden iç aralığını alır.

(Devralındığı yer: Control)
DefaultSize

Denetimin varsayılan boyutunu alır.

DesignMode

öğesinin şu anda tasarım modunda olup olmadığını Component gösteren bir değer alır.

(Devralındığı yer: Component)
DeviceDpi

Denetimin şu anda görüntülendiği görüntü cihazının DPI değerini alır.

(Devralındığı yer: Control)
DisplayRectangle

Denetimin sanal görüntüleme alanını temsil eden dikdörtgeni alır.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
Disposing

Temel Control sınıfın yok etme işleminde olup olmadığını gösteren bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
Dock

Hangi denetim kenarlıklarının üst denetimine yerleştirileceğini alır veya ayarlar ve bir denetimin üst denetimiyle nasıl yeniden boyutlandırileceğini belirler.

(Devralındığı yer: Control)
DockPadding

Denetimin tüm kenarları için dock doldurma ayarlarını alır.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
DoubleBuffered

Titreşimi azaltmak veya önlemek için ikincil arabellek kullanarak bu denetimin yüzeyini yeniden çizip çizmemesi gerektiğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Enabled

Denetimin kullanıcı etkileşimine yanıt verip veremeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Events

Bu Componentöğesine eklenen olay işleyicilerinin listesini alır.

(Devralındığı yer: Component)
Focused

Denetimin giriş odağı olup olmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
Font

Denetim tarafından görüntülenen metnin yazı tipini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
FontHeight

Denetimin yazı tipinin yüksekliğini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ForeColor

Denetimin ön plan rengini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Handle

Denetimin bağlı olduğu pencere tutamacını alır.

(Devralındığı yer: Control)
HasChildren

Denetimin bir veya daha fazla alt denetim içerip içermediğini belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
Height

Denetimin yüksekliğini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
HorizontalScroll

Yatay kaydırma çubuğuyla ilişkili özellikleri alır.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
HScroll

Yatay kaydırma çubuğunun görünür olup olmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
ImeMode

Denetimin Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME) modunu alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ImeModeBase

Denetimin IME modunu alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
InvokeRequired

Çağıran, denetimin oluşturulduğundan farklı bir iş parçacığında olduğundan, çağıranın denetime yöntem çağrıları yaparken çağırma yöntemini çağırması gerekip gerekmediğini belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
IsAccessible

Denetimin erişilebilirlik uygulamalarına görünür olup olmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
IsAncestorSiteInDesignMode

Bu denetimin Atalarından birinin ve bu sitenin DesignMode'da yer alıp almadığını gösterir. Bu özellik salt okunur durumdadır.

(Devralındığı yer: Control)
IsDisposed

Denetimin atılıp atılmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
IsHandleCreated

Denetimin kendisiyle ilişkilendirilmiş bir tanıtıcısı olup olmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
IsMirrored

Denetimin yansıtılıp yansıtılmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
LayoutEngine

Denetimin düzen altyapısının önbelleğe alınmış bir örneğini alır.

(Devralındığı yer: Control)
Left

Denetimin sol kenarı ile kapsayıcının istemci alanının sol kenarı arasındaki uzaklığı piksel cinsinden alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Location

Denetimin sol üst köşesinin koordinatlarını kapsayıcısının sol üst köşesine göre alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Margin

Denetimler arasındaki boşluğu alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
MaximumSize

Belirtebilecek üst sınır GetPreferredSize(Size) olan boyutu alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
MinimumSize

Belirtebilecek alt sınır GetPreferredSize(Size) olan boyutu alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Name

Denetimin adını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Padding

Denetim içindeki doldurmayı alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Parent

Denetimin üst kapsayıcısını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ParentForm

Kapsayıcı denetiminin atandığı formu alır.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
PreferredSize

Denetimin sığabileceği dikdörtgen bir alanın boyutunu alır.

(Devralındığı yer: Control)
ProductName

Denetimi içeren derlemenin ürün adını alır.

(Devralındığı yer: Control)
ProductVersion

Denetimi içeren derlemenin sürümünü alır.

(Devralındığı yer: Control)
RecreatingHandle

Denetimin şu anda tanıtıcısını yeniden oluşturup oluşturmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
Region

Denetimle ilişkili pencere bölgesini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
RenderRightToLeft
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Bu özellik artık kullanımdan kaldırıldı.

(Devralındığı yer: Control)
ResizeRedraw

Yeniden boyutlandırıldığında denetimin kendisini yeniden çizip çizmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Right

Denetimin sağ kenarıyla kapsayıcısının istemci alanının sol kenarı arasındaki uzaklığı piksel cinsinden alır.

(Devralındığı yer: Control)
RightToLeft

Denetimin öğelerinin sağdan sola yazı tiplerini kullanarak yerel ayarları destekleyecek şekilde hizalanıp hizalanmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
ScaleChildren

Alt denetimlerin ölçeklendirileceğini belirleyen bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
ShowFocusCues

Denetimin odak dikdörtgenleri görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
ShowKeyboardCues

Kullanıcı arabiriminin klavye hızlandırıcılarını göstermek veya gizlemek için uygun durumda olup olmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
Site

Denetimin sitesini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Size

Denetimin yüksekliğini ve genişliğini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
TabIndex

Kapsayıcısı içindeki denetimin sekme sırasını alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
TabStop

Kullanıcının SEKME tuşunu kullanarak odağı bu denetime verip veremeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Tag

Denetimle ilgili verileri içeren nesneyi alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Text

Bu denetimle ilişkili metni alır veya ayarlar.

Top

Denetimin üst kenarıyla kapsayıcının istemci alanının üst kenarı arasındaki uzaklığı piksel cinsinden alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
TopLevelControl

Başka bir Windows Forms denetimi tarafından üst öğe olarak alınmayan üst denetimi alır. Genellikle, denetimin içinde bulunduğu en Form dıştaki budur.

(Devralındığı yer: Control)
UseWaitCursor

Geçerli denetim ve tüm alt denetimler için bekleme imlecinin kullanılıp kullanılmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
VerticalScroll

Dikey kaydırma çubuğuyla ilişkili özellikleri alır.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
Visible

Denetimin ve tüm alt denetimlerinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
VScroll

Dikey kaydırma çubuğunun görünür olup olmadığını belirten bir değer alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
Width

Denetimin genişliğini alır veya ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
WindowTarget

Bu özellik bu sınıf için uygun değil.

(Devralındığı yer: Control)

Yöntemler

AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, Int32)

Belirtilen alt denetim için belirtilen AccessibleEvents erişilebilirlik istemci uygulamalarına bildirir.

(Devralındığı yer: Control)
AccessibilityNotifyClients(AccessibleEvents, Int32, Int32)

Belirtilen alt denetim için belirtilen AccessibleEvents erişilebilirlik istemci uygulamalarına bildirir.

(Devralındığı yer: Control)
AdjustFormScrollbars(Boolean)

Geçerli denetim konumlarına ve seçili durumdaki denetime göre kapsayıcıdaki kaydırma çubuklarını ayarlar.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
BeginInvoke(Action)

Belirtilen temsilciyi denetimin temel tanıtıcısının oluşturulduğu iş parçacığında zaman uyumsuz olarak yürütür.

(Devralındığı yer: Control)
BeginInvoke(Delegate)

Belirtilen temsilciyi denetimin temel tanıtıcısının oluşturulduğu iş parçacığında zaman uyumsuz olarak yürütür.

(Devralındığı yer: Control)
BeginInvoke(Delegate, Object[])

Denetimin temel tanıtıcısının oluşturulduğu iş parçacığında belirtilen temsilciyi belirtilen bağımsız değişkenlerle zaman uyumsuz olarak yürütür.

(Devralındığı yer: Control)
BringToFront()

Denetimi z düzeninin önüne getirir.

(Devralındığı yer: Control)
Contains(Control)

Belirtilen denetimin denetimin alt öğesi olup olmadığını belirten bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
CreateAccessibilityInstance()

Denetim için yeni bir erişilebilirlik nesnesi oluşturur.

(Devralındığı yer: Control)
CreateControl()

Tutamacı ve görünür alt denetimlerin oluşturulması da dahil olmak üzere görünür denetimin oluşturulmasını zorlar.

(Devralındığı yer: Control)
CreateControlsInstance()

Denetim için denetim koleksiyonunun yeni bir örneğini oluşturur.

(Devralındığı yer: Control)
CreateGraphics()

Denetim için öğesini Graphics oluşturur.

(Devralındığı yer: Control)
CreateHandle()

Denetim için bir tanıtıcı oluşturur.

(Devralındığı yer: Control)
CreateObjRef(Type)

Uzak bir nesneyle iletişim kurmak için kullanılan bir ara sunucu oluşturmak için gereken tüm ilgili bilgileri içeren bir nesne oluşturur.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
DefWndProc(Message)

Belirtilen iletiyi varsayılan pencere yordamına gönderir.

(Devralındığı yer: Control)
DestroyHandle()

Denetimle ilişkili tanıtıcıyı yok eder.

(Devralındığı yer: Control)
Dispose()

Component tarafından kullanılan tüm kaynakları serbest bırakır.

(Devralındığı yer: Component)
Dispose(Boolean)

ve alt denetimleri tarafından Control kullanılan yönetilmeyen kaynakları serbest bırakır ve isteğe bağlı olarak yönetilen kaynakları serbest bırakır.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
DoDragDrop(Object, DragDropEffects)

Sürükle ve bırak işlemini başlatır.

(Devralındığı yer: Control)
DrawToBitmap(Bitmap, Rectangle)

Belirtilen bit eşlem için işlemeyi destekler.

(Devralındığı yer: Control)
EndInvoke(IAsyncResult)

Geçirilen tarafından temsil edilen IAsyncResult zaman uyumsuz işlemin dönüş değerini alır.

(Devralındığı yer: Control)
Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Object)
FindForm()

Denetimin üzerinde olduğu formu alır.

(Devralındığı yer: Control)
Focus()

Giriş odağını denetime ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
GetAccessibilityObjectById(Int32)

Belirtilen AccessibleObjectöğesini alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetAutoSizeMode()

Bir denetimin özelliği etkinleştirildiğinde AutoSize nasıl davranacağını gösteren bir değer alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetChildAtPoint(Point)

Belirtilen koordinatlarda bulunan alt denetimi alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetChildAtPoint(Point, GetChildAtPointSkip)

Belirli bir türdeki alt denetimlerin yoksayılıp yoksayılmayacağını belirterek, belirtilen koordinatlarda bulunan alt denetimi alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetContainerControl()

Denetimin üst denetimler zincirinin sonrakini ContainerControl döndürür.

(Devralındığı yer: Control)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi işlevi görür.

(Devralındığı yer: Object)
GetLifetimeService()
Kullanımdan kalktı.

Bu örnek için yaşam süresi ilkesini denetleen geçerli yaşam süresi hizmet nesnesini alır.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
GetNextControl(Control, Boolean)

Sonraki denetimi alt denetimlerin sekme sırasına göre ileri veya geri alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetPreferredSize(Size)

Bir denetimin yerleştirilebileceği dikdörtgen bir alanın boyutunu alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetScaledBounds(Rectangle, SizeF, BoundsSpecified)

Denetimin ölçeklendirildiği sınırları alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetScrollState(Int32)

Belirtilen bayrağın ayarlanıp ayarlanmadığını belirler.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
GetService(Type)

veya tarafından Component Containersağlanan bir hizmeti temsil eden bir nesnesi döndürür.

(Devralındığı yer: Component)
GetStyle(ControlStyles)

Denetim için belirtilen denetim stili bitinin değerini alır.

(Devralındığı yer: Control)
GetTopLevel()

Denetimin üst düzey bir denetim olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Control)
GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
Hide()

Denetimi kullanıcıdan gizler.

(Devralındığı yer: Control)
InitializeLifetimeService()
Kullanımdan kalktı.

Bu örneğin yaşam süresi ilkesini denetlemek için bir yaşam süresi hizmet nesnesi alır.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
InitLayout()

Denetim başka bir kapsayıcıya eklendikten sonra çağrılır.

(Devralındığı yer: Control)
Invalidate()

Denetimin tüm yüzeyini geçersiz kılıp denetimin yeniden çizilmesine neden olur.

(Devralındığı yer: Control)
Invalidate(Boolean)

Denetimin belirli bir bölgesini geçersiz kılın ve denetime bir boya iletisi gönderilmesine neden olur. İsteğe bağlı olarak, denetime atanan alt denetimleri geçersiz kılın.

(Devralındığı yer: Control)
Invalidate(Rectangle)

Denetimin belirtilen bölgesini geçersiz kılar (bunu bir sonraki boyama işleminde yeniden boyanacak olan denetimin güncelleştirme bölgesine ekler) ve denetime bir boya iletisi gönderilmesine neden olur.

(Devralındığı yer: Control)
Invalidate(Rectangle, Boolean)

Denetimin belirtilen bölgesini geçersiz kılar (bunu bir sonraki boyama işleminde yeniden boyanacak olan denetimin güncelleştirme bölgesine ekler) ve denetime bir boya iletisi gönderilmesine neden olur. İsteğe bağlı olarak, denetime atanan alt denetimleri geçersiz kılın.

(Devralındığı yer: Control)
Invalidate(Region)

Denetimin belirtilen bölgesini geçersiz kılar (bunu bir sonraki boyama işleminde yeniden boyanacak olan denetimin güncelleştirme bölgesine ekler) ve denetime bir boya iletisi gönderilmesine neden olur.

(Devralındığı yer: Control)
Invalidate(Region, Boolean)

Denetimin belirtilen bölgesini geçersiz kılar (bunu bir sonraki boyama işleminde yeniden boyanacak olan denetimin güncelleştirme bölgesine ekler) ve denetime bir boya iletisi gönderilmesine neden olur. İsteğe bağlı olarak, denetime atanan alt denetimleri geçersiz kılın.

(Devralındığı yer: Control)
Invoke(Action)

Denetimin temel pencere tutamacına sahip olan iş parçacığında belirtilen temsilciyi yürütür.

(Devralındığı yer: Control)
Invoke(Delegate)

Denetimin temel pencere tutamacına sahip olan iş parçacığında belirtilen temsilciyi yürütür.

(Devralındığı yer: Control)
Invoke(Delegate, Object[])

Belirtilen temsilciyi, denetimin temel pencere tutamacının sahibi olan iş parçacığında, belirtilen bağımsız değişkenlerin listesiyle yürütür.

(Devralındığı yer: Control)
Invoke<T>(Func<T>)

Denetimin temel pencere tutamacına sahip olan iş parçacığında belirtilen temsilciyi yürütür.

(Devralındığı yer: Control)
InvokeGotFocus(Control, EventArgs)

Belirtilen denetim için olayı tetikler GotFocus .

(Devralındığı yer: Control)
InvokeLostFocus(Control, EventArgs)

Belirtilen denetim için olayı tetikler LostFocus .

(Devralındığı yer: Control)
InvokeOnClick(Control, EventArgs)

Belirtilen denetim için olayı tetikler Click .

(Devralındığı yer: Control)
InvokePaint(Control, PaintEventArgs)

Belirtilen denetim için olayı tetikler Paint .

(Devralındığı yer: Control)
InvokePaintBackground(Control, PaintEventArgs)

Belirtilen denetim için olayı tetikler PaintBackground .

(Devralındığı yer: Control)
IsInputChar(Char)

Bir karakterin denetimin tanıdığı bir giriş karakteri olup olmadığını belirler.

(Devralındığı yer: Control)
IsInputKey(Keys)

Belirtilen anahtarın normal bir giriş anahtarı mı yoksa ön işleme gerektiren özel bir anahtar mı olduğunu belirler.

(Devralındığı yer: Control)
LogicalToDeviceUnits(Int32)

Mantıksal DPI değerini eşdeğer DeviceUnit DPI değerine dönüştürür.

(Devralındığı yer: Control)
LogicalToDeviceUnits(Size)

Geçerli DPI için ölçeklendirerek ve genişlik ve yükseklik için en yakın tamsayı değerine yuvarlayarak boyutu mantıksal birimlerden cihaz birimlerine dönüştürür.

(Devralındığı yer: Control)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Geçerli MarshalByRefObject nesnenin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: MarshalByRefObject)
NotifyInvalidate(Rectangle)

Geçersiz kılınacak denetimin Invalidated belirtilen bölgesiyle olayı tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
OnAutoSizeChanged(EventArgs)

Olayı tetikler AutoSizeChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnAutoValidateChanged(EventArgs)

Olayı tetikler AutoValidateChanged .

(Devralındığı yer: ContainerControl)
OnBackColorChanged(EventArgs)

Olayı tetikler BackColorChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnBackgroundImageChanged(EventArgs)

Olayı tetikler BackgroundImageChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnBackgroundImageLayoutChanged(EventArgs)

Olayı tetikler BackgroundImageLayoutChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnBindingContextChanged(EventArgs)

Olayı tetikler BindingContextChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnCausesValidationChanged(EventArgs)

Olayı tetikler CausesValidationChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnChangeUICues(UICuesEventArgs)

Olayı tetikler ChangeUICues .

(Devralındığı yer: Control)
OnClick(EventArgs)

Olayı tetikler Click .

(Devralındığı yer: Control)
OnClientSizeChanged(EventArgs)

Olayı tetikler ClientSizeChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnContextMenuChanged(EventArgs)

Olayı tetikler ContextMenuChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnContextMenuStripChanged(EventArgs)

Olayı tetikler ContextMenuStripChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnControlAdded(ControlEventArgs)

Olayı tetikler ControlAdded .

(Devralındığı yer: Control)
OnControlRemoved(ControlEventArgs)

Olayı tetikler ControlRemoved .

(Devralındığı yer: Control)
OnCreateControl()

Olayı tetikler CreateControl .

OnCursorChanged(EventArgs)

Olayı tetikler CursorChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnDockChanged(EventArgs)

Olayı tetikler DockChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnDoubleClick(EventArgs)

Olayı tetikler DoubleClick .

(Devralındığı yer: Control)
OnDpiChangedAfterParent(EventArgs)

Olayı tetikler DpiChangedAfterParent .

(Devralındığı yer: Control)
OnDpiChangedBeforeParent(EventArgs)

Olayı tetikler DpiChangedBeforeParent .

(Devralındığı yer: Control)
OnDragDrop(DragEventArgs)

Olayı tetikler DragDrop .

(Devralındığı yer: Control)
OnDragEnter(DragEventArgs)

Olayı tetikler DragEnter .

(Devralındığı yer: Control)
OnDragLeave(EventArgs)

Olayı tetikler DragLeave .

(Devralındığı yer: Control)
OnDragOver(DragEventArgs)

Olayı tetikler DragOver .

(Devralındığı yer: Control)
OnEnabledChanged(EventArgs)

Olayı tetikler EnabledChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnEnter(EventArgs)

Olayı tetikler Enter .

(Devralındığı yer: Control)
OnFontChanged(EventArgs)

Olayı tetikler FontChanged .

(Devralındığı yer: ContainerControl)
OnForeColorChanged(EventArgs)

Olayı tetikler ForeColorChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)

Olayı tetikler GiveFeedback .

(Devralındığı yer: Control)
OnGotFocus(EventArgs)

Olayı tetikler GotFocus .

(Devralındığı yer: Control)
OnHandleCreated(EventArgs)

Olayı tetikler HandleCreated .

(Devralındığı yer: Control)
OnHandleDestroyed(EventArgs)

Olayı tetikler HandleDestroyed .

(Devralındığı yer: Control)
OnHelpRequested(HelpEventArgs)

Olayı tetikler HelpRequested .

(Devralındığı yer: Control)
OnImeModeChanged(EventArgs)

Olayı tetikler ImeModeChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnInvalidated(InvalidateEventArgs)

Olayı tetikler Invalidated .

(Devralındığı yer: Control)
OnKeyDown(KeyEventArgs)

Olayı tetikler KeyDown .

(Devralındığı yer: Control)
OnKeyPress(KeyPressEventArgs)

Olayı tetikler KeyPress .

(Devralındığı yer: Control)
OnKeyUp(KeyEventArgs)

Olayı tetikler KeyUp .

(Devralındığı yer: Control)
OnLayout(LayoutEventArgs)

Olayı tetikler Layout .

(Devralındığı yer: ContainerControl)
OnLeave(EventArgs)

Olayı tetikler Leave .

(Devralındığı yer: Control)
OnLoad(EventArgs)

Olayı tetikler Load .

OnLocationChanged(EventArgs)

Olayı tetikler LocationChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnLostFocus(EventArgs)

Olayı tetikler LostFocus .

(Devralındığı yer: Control)
OnMarginChanged(EventArgs)

Olayı tetikler MarginChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnMouseCaptureChanged(EventArgs)

Olayı tetikler MouseCaptureChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnMouseClick(MouseEventArgs)

Olayı tetikler MouseClick .

(Devralındığı yer: Control)
OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs)

Olayı tetikler MouseDoubleClick .

(Devralındığı yer: Control)
OnMouseDown(MouseEventArgs)

Olayı tetikler MouseDown .

OnMouseEnter(EventArgs)

Olayı tetikler MouseEnter .

(Devralındığı yer: Control)
OnMouseHover(EventArgs)

Olayı tetikler MouseHover .

(Devralındığı yer: Control)
OnMouseLeave(EventArgs)

Olayı tetikler MouseLeave .

(Devralındığı yer: Control)
OnMouseMove(MouseEventArgs)

Olayı tetikler MouseMove .

(Devralındığı yer: Control)
OnMouseUp(MouseEventArgs)

Olayı tetikler MouseUp .

(Devralındığı yer: Control)
OnMouseWheel(MouseEventArgs)

Olayı tetikler MouseWheel .

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
OnMove(EventArgs) (Devralındığı yer: ContainerControl)
OnNotifyMessage(Message)

Windows iletilerinin denetimini bildirir.

(Devralındığı yer: Control)
OnPaddingChanged(EventArgs)

Olayı tetikler PaddingChanged .

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
OnPaint(PaintEventArgs)

Olayı tetikler Paint .

(Devralındığı yer: Control)
OnPaintBackground(PaintEventArgs)

Denetimin arka planını boyar.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
OnParentBackColorChanged(EventArgs)

Denetimin BackColorChanged kapsayıcısının BackColor özellik değeri değiştiğinde olayı tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
OnParentBackgroundImageChanged(EventArgs)

Denetimin BackgroundImageChanged kapsayıcısının BackgroundImage özellik değeri değiştiğinde olayı tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
OnParentBindingContextChanged(EventArgs)

Denetimin BindingContextChanged kapsayıcısının BindingContext özellik değeri değiştiğinde olayı tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
OnParentChanged(EventArgs)

Olayı tetikler ParentChanged .

(Devralındığı yer: ContainerControl)
OnParentCursorChanged(EventArgs)

Olayı tetikler CursorChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnParentEnabledChanged(EventArgs)

Denetimin EnabledChanged kapsayıcısının Enabled özellik değeri değiştiğinde olayı tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
OnParentFontChanged(EventArgs)

Denetimin FontChanged kapsayıcısının Font özellik değeri değiştiğinde olayı tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
OnParentForeColorChanged(EventArgs)

Denetimin ForeColorChanged kapsayıcısının ForeColor özellik değeri değiştiğinde olayı tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
OnParentRightToLeftChanged(EventArgs)

Denetimin RightToLeftChanged kapsayıcısının RightToLeft özellik değeri değiştiğinde olayı tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
OnParentVisibleChanged(EventArgs)

Denetimin VisibleChanged kapsayıcısının Visible özellik değeri değiştiğinde olayı tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
OnPreviewKeyDown(PreviewKeyDownEventArgs)

Olayı tetikler PreviewKeyDown .

(Devralındığı yer: Control)
OnPrint(PaintEventArgs)

Olayı tetikler Paint .

(Devralındığı yer: Control)
OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)

Olayı tetikler QueryContinueDrag .

(Devralındığı yer: Control)
OnRegionChanged(EventArgs)

Olayı tetikler RegionChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnResize(EventArgs)

Olayı tetikler Resize .

OnResize(EventArgs) (Devralındığı yer: ContainerControl)
OnRightToLeftChanged(EventArgs)

Olayı tetikler RightToLeftChanged .

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
OnScroll(ScrollEventArgs)

Olayı tetikler Scroll .

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
OnSizeChanged(EventArgs)

Olayı tetikler SizeChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnStyleChanged(EventArgs)

Olayı tetikler StyleChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnSystemColorsChanged(EventArgs)

Olayı tetikler SystemColorsChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnTabIndexChanged(EventArgs)

Olayı tetikler TabIndexChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnTabStopChanged(EventArgs)

Olayı tetikler TabStopChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnTextChanged(EventArgs)

Olayı tetikler TextChanged .

(Devralındığı yer: Control)
OnValidated(EventArgs)

Olayı tetikler Validated .

(Devralındığı yer: Control)
OnValidating(CancelEventArgs)

Olayı tetikler Validating .

(Devralındığı yer: Control)
OnVisibleChanged(EventArgs)

Olayı tetikler VisibleChanged .

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
PerformAutoScale()

Kapsayıcı denetiminin ve alt öğelerinin ölçeklendirmesini gerçekleştirir.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
PerformLayout()

Denetimi, tüm alt denetimlerine düzen mantığı uygulamaya zorlar.

(Devralındığı yer: Control)
PerformLayout(Control, String)

Denetimi, tüm alt denetimlerine düzen mantığı uygulamaya zorlar.

(Devralındığı yer: Control)
PointToClient(Point)

Belirtilen ekran noktasının konumunu istemci koordinatlarına hesaplar.

(Devralındığı yer: Control)
PointToScreen(Point)

Belirtilen istemci noktasının konumunu ekran koordinatlarına hesaplar.

(Devralındığı yer: Control)
PreProcessControlMessage(Message)

İleti döngüsündeki klavye veya girdi iletilerini dağıtılmadan önceden işler.

(Devralındığı yer: Control)
PreProcessMessage(Message)

İleti döngüsündeki klavye veya girdi iletilerini dağıtılmadan önceden işler.

(Devralındığı yer: Control)
ProcessCmdKey(Message, Keys)

Bir komut anahtarını işler.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
ProcessDialogChar(Char)

bir iletişim kutusu karakterini işler.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
ProcessDialogKey(Keys)

bir iletişim kutusu anahtarını işler.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
ProcessKeyEventArgs(Message)

Bir anahtar iletiyi işler ve uygun denetim olaylarını oluşturur.

(Devralındığı yer: Control)
ProcessKeyMessage(Message)

Klavye iletisini işler.

(Devralındığı yer: Control)
ProcessKeyPreview(Message)

Klavye iletisinin önizlemesini görüntüler.

(Devralındığı yer: Control)
ProcessMnemonic(Char)

Bir anımsatıcı karakteri işler.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
ProcessTabKey(Boolean)

Bir sonraki kullanılabilir denetimi seçer ve etkin denetim yapar.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
RaiseDragEvent(Object, DragEventArgs)

Uygun sürükleme olayını oluşturur.

(Devralındığı yer: Control)
RaiseKeyEvent(Object, KeyEventArgs)

Uygun anahtar olayını oluşturur.

(Devralındığı yer: Control)
RaiseMouseEvent(Object, MouseEventArgs)

Uygun fare olayını tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
RaisePaintEvent(Object, PaintEventArgs)

Uygun boya olayını tetikler.

(Devralındığı yer: Control)
RecreateHandle()

Denetim tutamacının yeniden oluşturulmasını zorlar.

(Devralındığı yer: Control)
RectangleToClient(Rectangle)

Belirtilen ekran dikdörtgeninin boyutunu ve konumunu istemci koordinatlarında hesaplar.

(Devralındığı yer: Control)
RectangleToScreen(Rectangle)

Belirtilen istemci dikdörtgeninin boyutunu ve konumunu ekran koordinatlarında hesaplar.

(Devralındığı yer: Control)
Refresh()

Denetimi istemci alanını geçersiz kılmaya zorlar ve kendisini ve tüm alt denetimleri hemen yeniden çizer.

(Devralındığı yer: Control)
RescaleConstantsForDpi(Int32, Int32) (Devralındığı yer: ContainerControl)
ResetBackColor()

Özelliği varsayılan değerine sıfırlar BackColor .

(Devralındığı yer: Control)
ResetBindings()

listedeki tüm öğeleri yeniden okumak ve görüntülenen değerlerini yenilemek için öğesine bağlı BindingSource bir denetime neden olur.

(Devralındığı yer: Control)
ResetCursor()

Özelliği varsayılan değerine sıfırlar Cursor .

(Devralındığı yer: Control)
ResetFont()

Özelliği varsayılan değerine sıfırlar Font .

(Devralındığı yer: Control)
ResetForeColor()

Özelliği varsayılan değerine sıfırlar ForeColor .

(Devralındığı yer: Control)
ResetImeMode()

Özelliği varsayılan değerine sıfırlar ImeMode .

(Devralındığı yer: Control)
ResetMouseEventArgs()

Olayı işlemek MouseLeave için denetimi sıfırlar.

(Devralındığı yer: Control)
ResetRightToLeft()

Özelliği varsayılan değerine sıfırlar RightToLeft .

(Devralındığı yer: Control)
ResetText()

Özelliği varsayılan değerine (Empty ) sıfırlarText.

(Devralındığı yer: Control)
ResumeLayout()

Normal düzen mantığını sürdürür.

(Devralındığı yer: Control)
ResumeLayout(Boolean)

Her zamanki düzen mantığını sürdürür ve isteğe bağlı olarak bekleyen düzen isteklerinin hemen düzenini zorlar.

(Devralındığı yer: Control)
RtlTranslateAlignment(ContentAlignment)

Sağdan sola metni desteklemek için belirtilen ContentAlignment öğesini uyguna ContentAlignment dönüştürür.

(Devralındığı yer: Control)
RtlTranslateAlignment(HorizontalAlignment)

Sağdan sola metni desteklemek için belirtilen HorizontalAlignment öğesini uyguna HorizontalAlignment dönüştürür.

(Devralındığı yer: Control)
RtlTranslateAlignment(LeftRightAlignment)

Sağdan sola metni desteklemek için belirtilen LeftRightAlignment öğesini uyguna LeftRightAlignment dönüştürür.

(Devralındığı yer: Control)
RtlTranslateContent(ContentAlignment)

Sağdan sola metni desteklemek için belirtilen ContentAlignment öğesini uyguna ContentAlignment dönüştürür.

(Devralındığı yer: Control)
RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment)

Sağdan sola metni desteklemek için belirtilen HorizontalAlignment öğesini uyguna HorizontalAlignment dönüştürür.

(Devralındığı yer: Control)
RtlTranslateLeftRight(LeftRightAlignment)

Sağdan sola metni desteklemek için belirtilen LeftRightAlignment öğesini uyguna LeftRightAlignment dönüştürür.

(Devralındığı yer: Control)
Scale(Single)
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Denetimi ve tüm alt denetimleri ölçeklendirir.

(Devralındığı yer: Control)
Scale(Single, Single)
Kullanımdan kalktı.
Kullanımdan kalktı.

Denetimin tamamını ve tüm alt denetimleri ölçeklendirir.

(Devralındığı yer: Control)
Scale(SizeF)

Denetimi ve tüm alt denetimleri belirtilen ölçeklendirme faktörüne göre ölçeklendirir.

(Devralındığı yer: Control)
ScaleBitmapLogicalToDevice(Bitmap)

Bir DPI değişikliği gerçekleştiğinde mantıksal bit eşlem değerini eşdeğer cihaz birimi değerine ölçeklendirir.

(Devralındığı yer: Control)
ScaleControl(SizeF, BoundsSpecified)

Denetimin konumunu, boyutunu, doldurmasını ve kenar boşluğunu ölçeklendirir.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
ScaleCore(Single, Single)

Bu yöntem bu sınıf için uygun değildir.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
ScrollControlIntoView(Control)

Otomatik kaydırma özellikli denetimde belirtilen alt denetimi görünüme kaydırıyor.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
ScrollToControl(Control)

Belirtilen alt denetime kaydırma uzaklığını hesaplar.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
Select()

Denetimi etkinleştirir.

(Devralındığı yer: Control)
Select(Boolean, Boolean)

Alt denetimi etkinleştirir. İsteğe bağlı olarak, denetimin seçilebilmesi için sekme sırasına göre yönü belirtir.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
SelectNextControl(Control, Boolean, Boolean, Boolean, Boolean)

Sonraki denetimi etkinleştirir.

(Devralındığı yer: Control)
SendToBack()

Denetimi z düzeninin arkasına gönderir.

(Devralındığı yer: Control)
SetAutoScrollMargin(Int32, Int32)

Otomatik kaydırma kenar boşluklarının boyutunu ayarlar.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
SetAutoSizeMode(AutoSizeMode)

Bir denetimin özelliği etkinleştirildiğinde AutoSize nasıl davranacağını gösteren bir değer ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
SetBounds(Int32, Int32, Int32, Int32)

Denetimin sınırlarını belirtilen konuma ve boyuta ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
SetBounds(Int32, Int32, Int32, Int32, BoundsSpecified)

Denetimin belirtilen sınırlarını belirtilen konuma ve boyuta ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
SetBoundsCore(Int32, Int32, Int32, Int32, BoundsSpecified)

Bu denetimin belirtilen sınırlarını ayarlama işini gerçekleştirir.

(Devralındığı yer: Control)
SetClientSizeCore(Int32, Int32)

Denetimin istemci alanının boyutunu ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
SetDisplayRectLocation(Int32, Int32)

Görüntüleme penceresini belirtilen değere konumlandırın.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
SetScrollState(Int32, Boolean)

Belirtilen kaydırma durumu bayrağını ayarlar.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
SetStyle(ControlStyles, Boolean)

Belirtilen ControlStyles bayrağı veya falseolarak true ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
SetTopLevel(Boolean)

Denetimi üst düzey denetim olarak ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
SetVisibleCore(Boolean)

Denetimi belirtilen görünür duruma ayarlar.

(Devralındığı yer: Control)
Show()

Denetimi kullanıcıya görüntüler.

(Devralındığı yer: Control)
SizeFromClientSize(Size)

Denetimin tamamının boyutunu istemci alanının yüksekliğinden ve genişliğinden belirler.

(Devralındığı yer: Control)
SuspendLayout()

Denetim için düzen mantığını geçici olarak askıya alır.

(Devralındığı yer: Control)
ToString()

Varsa, adını Componentiçeren bir String döndürür. Bu yöntem geçersiz kılınmamalıdır.

(Devralındığı yer: Component)
Update()

Denetimin istemci alanı içinde geçersiz kılınan bölgeleri yeniden çizmesine neden olur.

(Devralındığı yer: Control)
UpdateBounds()

Denetimin sınırlarını geçerli boyut ve konumla güncelleştirir.

(Devralındığı yer: Control)
UpdateBounds(Int32, Int32, Int32, Int32)

Denetimin sınırlarını belirtilen boyut ve konumla güncelleştirir.

(Devralındığı yer: Control)
UpdateBounds(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Denetimin sınırlarını belirtilen boyut, konum ve istemci boyutuyla güncelleştirir.

(Devralındığı yer: Control)
UpdateDefaultButton()

Türetilmiş bir sınıf tarafından geçersiz kılındığında, varsayılan düğme olan düğmeyi güncelleştirir.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
UpdateStyles()

Atanan stillerin denetime yeniden uygulanmasını zorlar.

(Devralındığı yer: Control)
UpdateZOrder()

Denetimi üst öğesinin z sırasına göre güncelleştirir.

(Devralındığı yer: Control)
Validate()

ve Validated olaylarının bu sırada gerçekleşmesine neden olarak odağı kaybeden denetimin Validating değerini doğrular.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
Validate(Boolean)

Odağı kaybeden denetimin değerini doğrular; otomatik doğrulamanın açık olup olmadığına koşullu olarak bağımlıdır.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
ValidateChildren()

Doğrulamayı destekleyen bir denetim içindeki tüm alt denetimlerin verilerini doğrulamasını sağlar.

ValidateChildren()

Doğrulamayı destekleyen bir denetim içindeki tüm alt denetimlerin verilerini doğrulamasını sağlar.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
ValidateChildren(ValidationConstraints)

Doğrulamayı destekleyen bir denetim içindeki tüm alt denetimlerin verilerini doğrulamasını sağlar.

ValidateChildren(ValidationConstraints)

Doğrulamayı destekleyen bir denetim içindeki tüm alt denetimlerin verilerini doğrulamasını sağlar.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
WndProc(Message)

Windows iletilerini işler.

Ekinlikler

AutoSizeChanged

Özellik değiştiğinde AutoSize gerçekleşir.

AutoSizeChanged

Bu olay bu sınıf için uygun değil.

(Devralındığı yer: Control)
AutoValidateChanged

Özellik değiştiğinde AutoValidate gerçekleşir.

AutoValidateChanged

Özellik değiştiğinde AutoValidate gerçekleşir.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
BackColorChanged

Özelliğin değeri değiştiğinde BackColor gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
BackgroundImageChanged

Özelliğin değeri değiştiğinde BackgroundImage gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
BackgroundImageLayoutChanged

Özellik değiştiğinde BackgroundImageLayout gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
BindingContextChanged

Özelliğin değeri değiştiğinde BindingContext gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
CausesValidationChanged

Özelliğin değeri değiştiğinde CausesValidation gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
ChangeUICues

Odak veya klavye kullanıcı arabirimi (UI) ipuçları değiştiğinde oluşur.

(Devralındığı yer: Control)
Click

Denetime tıklandığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
ClientSizeChanged

Özelliğin değeri değiştiğinde ClientSize gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
ContextMenuChanged

Özelliğin değeri değiştiğinde ContextMenu gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
ContextMenuStripChanged

Özelliğin değeri değiştiğinde ContextMenuStrip gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
ControlAdded

öğesine yeni bir denetim eklendiğinde Control.ControlCollectiongerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
ControlRemoved

bir denetim öğesinden Control.ControlCollectionkaldırıldığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
CursorChanged

Özelliğin değeri değiştiğinde Cursor gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Disposed

Bileşen yöntemine Dispose() yapılan bir çağrı tarafından atıldığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Component)
DockChanged

Özelliğin değeri değiştiğinde Dock gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
DoubleClick

Denetime çift tıklandığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
DpiChangedAfterParent

Bir denetimin DPI ayarı, üst denetiminin veya formunun DPI'sı değiştirildikten sonra program aracılığıyla değiştirildiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
DpiChangedBeforeParent

Bir denetimin DPI ayarı, üst denetimi veya formu için bir DPI değişiklik olayı gerçekleşmeden önce program aracılığıyla değiştirildiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
DragDrop

Sürükle ve bırak işlemi tamamlandığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
DragEnter

Bir nesne denetimin sınırları içine sürüklendiğinde oluşur.

(Devralındığı yer: Control)
DragLeave

Bir nesne denetimin sınırları dışına sürüklendiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
DragOver

Bir nesne denetimin sınırları üzerinde sürüklendiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
EnabledChanged

Özellik değeri değiştiğinde Enabled gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Enter

Denetime girildiğinde oluşur.

(Devralındığı yer: Control)
FontChanged

Özellik değeri değiştiğinde Font gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
ForeColorChanged

Özellik değeri değiştiğinde ForeColor gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
GiveFeedback

Sürükleme işlemi sırasında oluşur.

(Devralındığı yer: Control)
GotFocus

Denetim odağı aldığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
HandleCreated

Denetim için bir tanıtıcı oluşturulduğunda gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
HandleDestroyed

Denetimin tanıtıcısı yok edilme sürecinde olduğunda gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
HelpRequested

Kullanıcı denetim için yardım istediğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
ImeModeChanged

Özellik değiştiğinde ImeMode gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Invalidated

Bir denetimin görüntüsü yeniden çizilmesi gerektiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
KeyDown

Denetim odaktayken bir tuşa basıldığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
KeyPress

Bir karakter olduğunda gerçekleşir. denetim odaktayken boşluk veya geri al tuşuna basılır.

(Devralındığı yer: Control)
KeyUp

Denetim odaktayken bir anahtar serbest bırakıldığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Layout

Bir denetim, alt denetimlerini yeniden konumlandırması gerektiğinde oluşur.

(Devralındığı yer: Control)
Leave

Giriş odağı denetimden çıktığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Load

Denetim ilk kez görünür hale gelmeden önce gerçekleşir.

LocationChanged

Özellik değeri değiştiğinde Location gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
LostFocus

Denetim odağı kaybettiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MarginChanged

Denetimin kenar boşluğu değiştiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MouseCaptureChanged

Denetim fare yakalamayı kaybettiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MouseClick

Denetime fare tarafından tıklandığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MouseDoubleClick

Denetime fare tarafından çift tıklandığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MouseDown

Fare işaretçisi denetimin üzerindeyse ve bir fare düğmesi basılı olduğunda gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MouseEnter

Fare işaretçisi denetime girdiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MouseHover

Fare işaretçisi denetimin üzerine getirildiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MouseLeave

Fare işaretçisi denetimi terk ettiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MouseMove

Fare işaretçisi denetimin üzerine hareket ettiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MouseUp

Fare işaretçisi denetimin üzerindeyse ve bir fare düğmesi bırakıldığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
MouseWheel

Denetim odaktayken fare tekerleği hareket ettiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Move

Denetim taşındığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
PaddingChanged

Denetimin doldurması değiştiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Paint

Denetim yeniden çizildiğinde oluşur.

(Devralındığı yer: Control)
ParentChanged

Özellik değeri değiştiğinde Parent gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
PreviewKeyDown

Odak bu denetimdeyken bir tuşa basıldığında olaydan önce KeyDown gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
QueryAccessibilityHelp

Erişilebilirlik uygulamalarına yardım sağlarken AccessibleObject gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
QueryContinueDrag

Sürükle ve bırak işlemi sırasında oluşur ve sürükleme kaynağının, sürükle ve bırak işleminin iptal edilip edilmeyeceğini belirlemesine olanak tanır.

(Devralındığı yer: Control)
RegionChanged

Özelliğin değeri değiştiğinde Region gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Resize

Denetim yeniden boyutlandırıldığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
RightToLeftChanged

Özellik değeri değiştiğinde RightToLeft gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Scroll

Kullanıcı veya kod istemci alanında kaydırıldığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: ScrollableControl)
SizeChanged

Özellik değeri değiştiğinde Size gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
StyleChanged

Denetim stili değiştiğinde gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
SystemColorsChanged

Sistem renkleri değiştiğinde oluşur.

(Devralındığı yer: Control)
TabIndexChanged

Özellik değeri değiştiğinde TabIndex gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
TabStopChanged

Özellik değeri değiştiğinde TabStop gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
TextChanged

Olayı tetikler TextChanged .

Validated

Denetim doğrulamayı tamamlandığında gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
Validating

Denetim doğrulanırken gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)
VisibleChanged

Özellik değeri değiştiğinde Visible gerçekleşir.

(Devralındığı yer: Control)

Belirtik Arabirim Kullanımları

IContainerControl.ActivateControl(Control)

Belirtilen denetimi etkinleştirir.

(Devralındığı yer: ContainerControl)
IDropTarget.OnDragDrop(DragEventArgs)

Olayı tetikler DragDrop .

(Devralındığı yer: Control)
IDropTarget.OnDragEnter(DragEventArgs)

Olayı tetikler DragEnter .

(Devralındığı yer: Control)
IDropTarget.OnDragLeave(EventArgs)

Olayı tetikler DragLeave .

(Devralındığı yer: Control)
IDropTarget.OnDragOver(DragEventArgs)

Olayı tetikler DragOver .

(Devralındığı yer: Control)

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.