Quaternion.ToString Yöntem

Tanım

Nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of the object.

Aşırı Yüklemeler

ToString()

Nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of the object.

ToString(IFormatProvider)

Nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of the object.

Açıklamalar

provider null, geçerli kültür ayarı kullanılır.If provider is null, the current culture setting is used.

ToString()

Nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of the object.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Döndürülenler

Nesnenin dize temsili.String representation of the object.

ToString(IFormatProvider)

Nesnenin dize temsilini oluşturur.Creates a string representation of the object.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametreler

provider
IFormatProvider

Kültüre özgü biçimlendirme bilgileri.Culture-specific formatting information.

Döndürülenler

Nesnenin dize temsili.String representation of the object.

Şunlara uygulanır