XPathItem.XmlType Özellik

Tanım

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında XmlSchemaType öğesi için öğesini alır.When overridden in a derived class, gets the XmlSchemaType for the item.

public:
 abstract property System::Xml::Schema::XmlSchemaType ^ XmlType { System::Xml::Schema::XmlSchemaType ^ get(); };
public abstract System.Xml.Schema.XmlSchemaType? XmlType { get; }
public abstract System.Xml.Schema.XmlSchemaType XmlType { get; }
member this.XmlType : System.Xml.Schema.XmlSchemaType
Public MustOverride ReadOnly Property XmlType As XmlSchemaType

Özellik Değeri

XmlSchemaType

XmlSchemaTypeÖğesi için.The XmlSchemaType for the item.

Açıklamalar

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, XmlType özelliği XmlSchemaType öğesi için alır.When overridden in a derived class, the XmlType property gets the XmlSchemaType for the item. Örneğin, XmlSchemaSimpleType veya XmlSchemaComplexType .For example, the XmlSchemaSimpleType or XmlSchemaComplexType.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.