Application.On<T> Yöntem

Tanım

Bu Application , platforma özgü bir yöntemin çağrıldığı, platforma özgü örneğini döndürür.

public Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<T,Xamarin.Forms.Application> On<T> () where T : Xamarin.Forms.IConfigPlatform;
abstract member On : unit -> Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<'T, Xamarin.Forms.Application (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)> (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)
override this.On : unit -> Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<'T, Xamarin.Forms.Application (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)> (requires 'T :> Xamarin.Forms.IConfigPlatform)

Tür Parametreleri

T

Uygulama örneğinin alınacağı platform yapılandırması.

Döndürülenler

IPlatformElementConfiguration<T,Application>

Uygulamalar

Şunlara uygulanır